Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Poslanci levice aktivně proti soukromým lékařům


Poslanci zablokovali již podruhé návrh Milana Cabrnocha, který řešil problematiku účetnictví soukromých lékařů.

Přijetí vládního návrhu zákona o účetnictví způsobilo díky chybě vlády vážnou komplikaci pro soukromé lékaře. Jak je vysvětleno již dříve, soukromí lékaři jsou díky této chybě nuceni jako jediní podnikatelé s obratem pod 6 milionů korun ročně vést účetnictví podle zákona o účetnictví, tedy tzv. podvojné účetnictví, a to nejméně šest let! Poslanci vládní koalice i členové vlády tvrdí, že je to omyl, že taková komplikace podnikání soukromých lékařů nebyla jejich úmyslem – ale překvapivě aktivně brání řešení!

Poslanci ODS předložili návrh zákona, který by problém řešil. Návrh zákona byl projednán s legislativou Ministerstva zdravotnictví, souhlasil s ním i tehdy ještě řadový a nijak zvlášť zajímavý poslanec Kubinyi, i další poslanci koalice. Poslankyně Emmerová se pokusila politicky zneužít technickou novelu k dalšímu posílení postavení komor – z tohoto důvodu museli vzít předkladatelé svůj návrh zpět, dobrý úmysl byl levicovými poslanci zmařen.

Druhý pokus o řešení byl můj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, tisk 481. Ve druhém čtení tohoto vládního návrhu dne 4. května 2004 jsem předložil pozměňovací návrh, který je nepřímou novelou zákona č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (pozměňovací návrhy jsou zpracovány jako tisk 481/1

Poslanec Milan Cabrnoch:

K vládnímu návrhu: Vkládá se nová část šestá, která zní:

"ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Čl. VI

V zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 121/2004 Sb. se za § 21 vkládá nový § 21a, který zní:

"§ 21a

Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31. 12. 2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č.160/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu.".

Ostatní části se přečíslují.“

Vládní návrh zákona projednávaný jako tisk 481 jsem zvolil ze dvou důvodů:

  1. byl to poslední návrh zákona projednávaný na 31. schůzi sněmovny ve druhém čtení, tedy poslední příležitost řešit problém pozměňovacím návrhem - nepřímou novelou; ukázalo se, že žádný jiný z poslanců, tedy především nikdo z vládní koalice odpovědné za vznik problému, nehodlá věc řešit

  2. za vládu předkládal tisk 481 místopředseda vlády a ministr financí Sobotka, který odpovídá za resort, ve kterém problém vznikl a který současně s mnou navrhovaným řešením souhlasil.Sněmovna hlasovala o pozměňovacích návrzích k tisku 481 dne 11. května 2004. O mém pozměňovacím návrhu se hlasovalo v hlasování č. 143. Proti hlasovali všichni poslanci KSČ, všichni poslanci ČSSD s výjimkou pana poslance Schlinga, kterému tímto vyslovuji své uznání za odvahu. Proti řešení hlasoval i ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi. Z klubu lidovců podpořili návrh pouze poslanci Hovorka, Vykydal, Talíř, Janeček a Říha. Z klubu Unie svobody podpořili návrh pouze poslanci Kühnl a Vrbík. Návrh podpořili všichni poslanci ODS.

Ve sněmovně bylo při hlasování přítomno 172 poslanců, pro návrh hlasovalo 55 poslanců, proti návrhu 111 poslanců. Návrh nebyl přijat – problém zůstává nevyřešen.Závěr

  1. vzhledem k tomu, že problematika byla ve sněmovně podrobně diskutována nejméně třikrát, je vyloučeno, že by některý z poslanců nebyl informován o problémech, které soukromí lékaři mají

  2. soukromé lékaře podporuje pouze Občanská demokratická strana a několik jednotlivců z Unie svobody a lidové strany

  3. proti zájmům soukromých lékařů aktivně vystupují svorně jako jeden muž komunisté a socialisté

  4. v tomto světle se zdá pravděpodobné, že komplikace podnikání soukromých lékařů nebyla vládním návrhem způsobena omylem, ale úmyslně, a že zapadá do mozaiky kroků, kterými sociální demokraté prosazují návrat ke státnímu zdravotnictví a potlačují soukromé zdravotnictví

Jak jsem již jasně řekl ve sněmovně (odkaz na moje vystoupení na www.cabrnoch.cz), ODS bude rozhodně postupovat proti těmto záměrů a dále aktivně podporovat výsledky listopadu 89. Věřím, že se soukromí lékaři aktivizují a připojí se k nám.

Co bude dál: jsem připraven předložit svůj pozměňovací návrh znovu v druhých čteních při nejbližší příležitosti. Doporučuji všem lékařům, aby se obrátili na poslance, kteří hlasovali proti, a změnili jejich názor.


 

Související:

 
 

Podaří se další pokus opozice napravit vládní chybu? - 4. května 2004
Jaké účetnictví povedou soukromí zdravotníci? - 15. dubna 2004

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 1999–2004