Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Znovu účetnictví nestátních zdravotnických zařízení

MUDr. Milan Cabrnoch, 4. května 2004

Podaří se další pokus opozice napravit vládní chybu?

Dnes jsem v rámci druhých čtení v Poslanecké sněmovně předložil k vládnímu návrhu zákona, projednávanému pod číslem tisku 481, následující pozměňovací návrh:

V zákoně č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 121/2004 se za § 21 vkládá nový § 21a, který zní:


㤠21a

Provozovatelé nestátních zdravotnických zařízení, kteří jsou fyzickými osobami a ke dni 31.12.2003 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, splní svoji zákonnou povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 písm. e) zákona 160/1992 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., pokud k 1. lednu 2004 vedou daňovou evidenci, nebo účetnictví podle zvláštního právního předpisu.“

 

Tento návrh se vztahuje k problematice, kterou poslanci ODS chtěli řešit v rámci svého návrhu zákona tisk 563. Tento poslanecký návrh byl na minulé schůzi vzat zpět z důvodů, vysvětlených na www.cabrnoch.cz.


 

Související:

 
 

TÉMA: Novela zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (problém účetnictví)

Jaké účetnictví povedou soukromí zdravotníci? - 15. dubna 2004

Návrh novely zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních - 15. ledna 2004

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003