Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Návrh novely zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

Dne 13. ledna 2004 jsem obdržel následující dopis:

Vážený pane poslanče,
dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o pomoc při řešení situace, která vznikla od 1.1.2004 v souvislosti s novými zákony upravujícími vedení účetnictví.

Od 1.1.2004 jsou veškerá nestátní zdravotnická zařízení - tedy samostatně podnikající soukromí lékaři povinni vést podvojné účetnictví přímo ze zákona, tedy bez ohledu na obrat apod.

Vláda jako navrhovatel předmětných zákonů tak výrazně zhoršila podmínky pro činnost soukromých praxí lékařů (stomatologů, lékárníků atd.) a to zcela v rozporu s proklamovanými trendy a s podmínkami podnikajících fyzických osob dle jiných zákonů.

Nemusím Vám jistě vysvětlovat, že ekonomická situace soukromých lékařů není jednoduchá, a jistě tedy pochopíte, že tuto další komplikaci považujeme pouze za další krok k postupné likvidaci soukromého ambulantního sektoru ve zdravotnictví.

Nejsem si jista, zda jde o krok úmyslný, nebo pouze další pochybení legislativních odborníků Ministerstva zdravotnictví, ale v konečném důsledku je to v podstatě lhostejné.

Každopádně se stavem, kdy povinně povedeme podvojné účetnictví (zhruba dvakrát dražší než jednoduché či nově daňová evidence) a kdy budeme zdaňovat své neuhrazené pohledávky za poskytnutou zdravotní péči, se nemohu smířit.

Pokud uznáte za vhodné se práv soukromých lékařů zastat, prostudujte si prosím návrh na novelu zákona č.160/1992 Sb., který by mohl k nápravě pomoci a zvažte, zda by nebylo možné tento či jiný návrh řešící vzniklou situaci podat v Parlamentu ČR.

S pozdravem

MUDr.Jana Uhrová, 1.místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů ČR

 


Moje odpověd paní místopředsedkyni Uhrové:

Vážená paní první místopředsedkyně,
děkuji Vám za důvěru, se kterou se Vy osobně i organizace, kterou zastupujete, obracíte na mne i na Občanskou demokraticku stranu.

Problematika, kterou popisujete, vznikla bezpochyby chybou předkladatele zákona o účetnictví, tedy vlády. Chyba je ve svých dopadech na soukromé lékaře závažná, a proto jsem se spolu s řadou dalších poslanců Občanské demokratické strany rozhodl předložit neprodleně návrh novely zákona č. 160/1992 Sb. a zmiňovanou chybu napravit.

Vzhledm k závažnosti chyby a časovému faktoru jsme se rozhodli navrhnout projednání zákona nejrychlejším možným způsobem. Přesto je jeho projednávání prvaděpodobné až na dubnové schůzi sněmovny.

V příloze přikládám text dnes podaného návrhu zákona.

Podrobné informace o podaném návrhu zákona a dalších souvislostech (včetně tohoto dopisu) můžete nalézt také na www.cabrnoch.cz.

V úctě
Milan Cabrnoch

 

 

Související:

 
 

Podaný návrh novely zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů naleznete zde (pdf. 46kB)

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003