Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

8. parlamentní zdravotnický seminář

tisková zpráva, Praha, 13. listopadu 2002

Očkování v České republice – patříme k nejlepším?

Očkování můžeme zařadit mezi nejefektivnější a nejrozšířenější veřejné zdravotní intervence. Už na samém začátku používání prvních vakcín byla opakovaně a s jistotou prokázána jejich účinnost. Přesto jsou lékaři neustále konfrontováni s obavami veřejnosti, že očkování není pro děti zcela prospěšné.

Úkolem v pořadí už 8. Parlamentního zdravotního semináře, který je pořádán pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., a místopředsedy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha, je mimo jiné i vyvrácení nejčastějších mýtů spojených s touto celospolečensky mimořádně prospěšnou metodou.

Česká republika (Československo) patřily celosvětově dlouhá léta mezi státy s nejvyšší proočkovaností a velmi kvalitním očkovacím kalendářem. Podle Doc. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. z Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně je nezbytné si uvědomit, že stát musí ve prospěch svých obyvatel přijímat opatření, která se mohou zdát některým lidem přinejmenším nepopulární. V případě poklesu celkové proočkovanosti pod hranici 80 procent by mohly být ohroženy principy kolektivní imunity. Mohlo by docházet ke změně vlastností choroboplodných mikroorganismů a k výraznému zvýšení rizika nákazy i u osob, které se očkování podrobily. „Očkování je nepochybně zásahem do lidského organismu a může mít řadu nežádoucích komplikací. Patří však vůbec k největším výdobytkům medicíny s obtížně vyčíslitelným pozitivním efektem na celé lidstvo,“ upozorňuje R. Prymula.

Hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít tvrdí, že celá řada úkolů stanovených pro oblast infekčních nemocí v rámci programu „Zdraví pro všechny ve 21. století“ už byla splněna. Díky vakcinaci se jen na našem území podaří zabránit ročně vzniku více než 150 tisíc onemocnění a více než 500 úmrtím na infekce, které jsou zařazeny do českého očkovacího kalendáře.

Systém primární péče založený na zachování dvou odborností praktických lékařů se, podle MUDr. Hany Cabrnochové z Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, projevil jako nejlépe vyhovující. I přes ze zákona nepovinnou registraci u praktických lékařů se v případě naší dětské populace podařilo dosáhnout proregistrovanosti a proočkovanosti vyšší než 98 procent. H. Cabrnochová hovoří požadavcích na nárůst finanční částky vynakládané na nákup očkovacích látek. „Pro rok 2002 se tato částka pohybovala kolem 300 miliónů korun. Je nutné si uvědomit, o jak zanedbatelné procento výdajů se jedná z hlediska účinku, kterého se touto částkou dosahuje,“ říká.

Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc., přednosta Pediatrické kliniky IPVZ a 1. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, definuje nejčastější mýty a překroucené informace, které očkování provázejí. Na základě medicíny založené na důkazech lze podle něj tyto zkreslené údaje spolehlivě vyvrátit. Neznamená to však, že vše je dokonalé. „I u nás jsou registrované vakcíny, které mají ještě nižší množství komplikací a řadu dalších výhod (menší počet vpichů a návštěv lékaře), než látky dosud užívané. Víme, že některé státy očkují ještě proti dalším chorobám - například pneumokokovým infekcím a planým neštovicím. Z medicínského hlediska je vše jasné, musíme však řešit ještě jiné otázky, především ekonomické, nebo chcete-li politické,“ upozorňuje I. Novák.


 

Související:

 
 

Sylabus ze semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003