Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |

Parlamentní zdravotní semináře 1999 - 2003

pořádané ve spolupráci se členy
Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:


Česká epileptologie v předvečer vstupu do EU

12. parlamentní zdravotní seminář se uskutečnil 18. 11. 2003

pozvánka, sylabus, tisková zpráva


Pediatrická primární péče v ČR před vstupem do EU - co můžeme nabídnout a co se naopak můžeme naučit.

11. parlamentní zdravotní seminář se uskutečnil 21. 10. 2003

pozvánka, sylabus, tisková zpráva


Moderní systémy řízení zdravotnických zařízení.

10. parlamentní zdravotní seminář se uskutečnil 4. června 2003

pozvánka , sylabus , tisková zpráva


Směřuje české zubní lékařství do krize?

9. parlamentní zdravotní seminář, 13. března 2003

pozvánka , sylabus , tisková zpráva


Očkování v České republice - patříme k nejlepším?

8. parlamentní zdravotní seminář, 13. listopadu 2002

sylabus , tisková zpráva


Kouření - realita dneška?

7. parlamentní zdravotní seminář, 19. září 2002

sylabus , tisková zpráva


Čím je chronická bolest v České republice: nemocí či přízn(r)akem?

6. parlamentní zdravotní seminář, 5. března 2002

sylabus, tisková zpráva


Potřebuje české zdravotnictví certifikace?

5. parlamentní zdravotnický seminář, 17. ledna 2002

sylabus , tisková zpráva


Psychotická onemocnění: největší celospolečenské břemeno na přelomu století

4. parlamentní zdravotní seminář, 31. října 2001

sylabus


Akutní program pro nemocné s infaktem myokardu v České republice

3. parlamentní zdravotní seminář, 28. června 2001


Internet, pacient a zdraví

2. parlamentní zdravotní seminář, 11. prosince 2000


Péče o ženu na přelomu tisíciletí: zdravotní kontinuum

1. parlamentní zdravotní seminář, 25. listopadu 1999

 
 
 

Přednášející:

Jednotliví přednášející jsou zváni pořadatelem a orgánizátory semináře. Patří k odborné i organizační špičce české medicíny. Semináře jsou určeny senátorům, poslancům, představitelům veřejné správy, zaměstnancům zdravotních pojišťoven i zástupcům pacientů.

 

Cíl:

Poskytnout senátorům, poslancům a ostatním představitelům veřejné správy informace o moderních trendech v prevenci, epidemiologii, diagnostice a terapii důležitých zdravotních
a zdravotnických problémů v České republice. Tyto informace mohou sloužit jako důležitá orientace pro další parlamentní či jiná jednání.

 

Principy:

Jednotlivé prezentace či vystoupení vycházejí z následujících principů:
- Význam prevence jako cesty k omezení nárůstu výdajů na zdravotnictví.
- Proces rozhodování na podkladě racionálních analýz, vyhodnocení objektivních údajú a návrhy řešení s jejich dopady do praxe.
- Význam komplexní péče o zdraví v prorovnání s úrovní a rozsahem následného sociálního zabezpečení.

 
 
© MUDr. Milan Cabrnoch 2003