Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
KOLÍN

Zpráva o povolebních jednáních

MUDr. Milan Cabrnoch, 14. listopadu 2002

projev

Projev Milana Cabrnocha na ustavující zasedání Městského zastupitelstva v Kolíně dne 14. listopadu 2002:

Občanská demokratická strana v Kolíně tak jako vždy přistoupila i v roce 2002 velmi otevřeně ke komunálním volbám. Uvědomujeme si, že jako jediná výrazná pravicová politická strana po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR máme více než dříve odpovědnost za rozvoj naší země i našeho města.

Byli jsme otevření v naší předvolební kampani. Jako jediná strana v Kolíně jsme byli v minulých letech v opozici, je tedy zřejmé, že jsme více než jiní byli v kampani kritičtí. Zcela otevřeně jsme představili náš program, otevřeně jsme kritizovali chyby a nedostatky předchozích vládců v Kolíně. Je pochopitelné, že se našim soupeřům kritika nelíbila. Byla však vždy pravdivá, dokladem toho je mimo jiné i fakt, že se nikdo až dodnes proti žádnému z kritických tvrzení neohradil.

Známe dobře rozložení politických sil v Kolíně, a stejně tak známe i osobní a obchodní zájmy jednotlivců na udržení si vlivu na vývoj věcí veřejných ve městě i při událostech spojených s rozvojem průmyslových zón. Byli jsme si proto již před volbami dobře vědomi, že i když volby vyhrajeme, budeme hledat spojence, se kterými se budeme na řízení města podílet.

Z toho důvodu jsme již před volbami oslovili politické sdružení Nezávislých a sešli se s jejich představiteli dne 13. října 2002 večer v kanceláři ing. Víta Kosiny na Husově náměstí. Za ODS se této schůzky zúčastnili první tři na kandidátce, tedy Ondřej Plašil, Milan Cabrnoch a Roman Pekárek, za Nezávislé potom Zdenka Majerová, Jana Matějková a Vít Kosina.

Výsledkem jednání byla dvoustranná dohoda, která sice nebyla Nezávislými podepsána, ale byla jimi s dvěma doplněními přijata. Byli jsme ujištěni, že jsme čestní lidé a že naše slovo platí. Nezávislí dohodu odmítli uzavřít písemně před volbami, jedinou otázkou však podle nich bylo, zda tuto dohodu, ústně uzavřenou, podepíší jednu nebo dvě hodiny po volbách.

Text dohody je následující:

„Dohoda o povolební spolupráci

Předmět dohody
Předmětem dohody je vytvoření většinové pravicové koalice v Zastupitelstvu města Kolína po komunálních volbách konaných 1. a 2. listopadu 2002.

Společná ustanovení

1. Obě strany se zavazují k tomu, že jejich členové, kteří získají mandát člena Zastupitelstva města Kolína, budou usilovat o vytvoření společného programu a vytvoření většinové pravicové koalice.

2. Obě strany se zavazují, že při povolebních jednáních budou s druhou stranou smlouvy jednat jak první. Všechna jednání s dalšími stranami se zavazují obě strany této dohody vést společně.

3. Tato koalice navrhne a zvolí starostu města, počet a jména místostarostů, tajemníka městského úřadu a Radu města Kolína

4. Koalice výše uvedených subjektů může být zvýšena o další členy pouze písemným dodatkem této dohody.

5. Dalším členem koalice nemůže být Komunistická strana Čech a Moravy
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Změny a dodatky této dohody jsou možné pouze po vzájemné dohodě a v písemné podobě.“

"Doplnění navržená Nezávislými a přijatá ODS:

a) strana, která získá ve volbách větší podporu voličů, navrhne starostu
b) obě strany této dohody neuzavřou stejnou dohodu s další stranou"

Volby proběhly a jejich výsledek všichni známe. Občanská demokratická strana volby vyhrála, s jistým odstupem následována Nezávislými, ČSSD a dalšími dvěma stranami.

V duchu uzavřené dohody jsme bezprostředně po volbách (v sobotu v podvečer) kontaktovali lídra Nezávislých paní Majerovou, abychom se sešli, odsouhlasenou dohodu podepsali, jak bylo domluveno, a v jejím duchu pracovali na přípravě společného programu.

Na prvním povolebním jednání v neděli 3. listopadu 2002 dopoledne v sídle ODS v Kolíně se sešli představitelé ODS Plašil, Cabrnoch, Pekárek, Buřič a Konfršt s představiteli nezávislých Majerovou, Matějkovou, Klepetkem, Krumichem a Kosinou. ODS jako silnější strana v duchu uzavřené dohody navrhla starostu pana Plašila a radu ve složení 5 ODS a 4 Nezávislí. Dále jsme navrhli stanovit počet místostarostů na nejméně dva.

Nezávislí předložili dva své požadavky, a to zaprvé zachovat místo starosty pro paní Majerovou a zadruhé přivzít do koalice i sociální demokracii. Informovali nás o svém úmyslu ještě tentýž den, tedy v neděli odpoledne, jednat samostatně se sociálními demokraty.

Všechny požadavky Nezávislých jsou, jak jistě vnímáte, v rozporu s uzavřenou dohodou. Cílem ODS však nikdy nebylo obsazení postů konkrétními lidmi, ale program. Rozumíme obavám nezávislých, podle kterých by neúčastí sociálních demokratů hrozilo zastavení přísunu peněz od sociálně demokratické vlády. Nemůžeme potvrdit to, co se proslýchá, a to že čelní představitelé ČSSD při svých předvolebních návštěvách v Kolíně tuto hrozbu vyslovili.

Během jednání jsme definovali tři možné varianty:

a) rada ODS 4, Nezávislí 3 a ČSSD 2, Nezávislí navrhnou starostu, ODS a ČSSD po jednom zástupci starosty a ODS tajemníka;

b) pokud by ČSSD trvali na spolupráci s komunisty: rada ODS 4, Nezávislí 4, KDU 1, Nezávislí navrhnou starostu, ODS a KDU po jednom zástupci starosty a ODS tajemníka;

c) pokud by Nezávislí trvali na účasti ČSSD i KDU: rada ODS 3, Nezávislí 3, ČSSD 2 a KDU 1. V této poslední variantě zůstává otevřeno místo starosty, o které by ODS usilovala, i počet zástupců starosty, kteří by zřejmě byli tři.

Po stanovení těchto tří variant jsme se rozešli, protože Nezávislí na rozdíl od ODS neměli kompetenci k uzavření konečné dohody. Během celého jednání byli v budově přítomni všichni zastupitelé zvolení za ODS a řada dalších členů ODS, během jednání jsme měli možnost jeho výsledky konzultovat a proto jsme byli připraveni okamžitě zaručit případné dohodě plnou podporu všech osmi zastupitelů.

Nezávislí před ukončením jednání přislíbili, že se nebudou scházet k jednání s žádnou další stranou, poradí se se všemi svými kandidáty a členy v pondělí večer a v úterý se sejdeme k dalšímu jednání.
To co následovalo, se však podstatně lišilo od toho, co bylo domluveno.

Nezávislí den za dnem další jednání odkládali až do středy 13. listopadu, kdy mi pan Kosina telefonem sdělil, že minulá koalice se dohodla na spolupráci i v dalším období.

Mezitím jsme se dozvěděli od představitelů ČSSD, že s nimi Nezávislí jednají, přesně ve čtvrtek 7. listopadu 2002. Jako nejsilnější strana jsme se nemohli s ČSSD nesejít, proto jsme s jejich představiteli Rakušanem, Semerádem a Kaislerem jednali ve stejný den po jejich jednání s Nezávislými, od 17 hodin v restauraci Spilka.

Na jednání s ČSSD zazněly různé varianty možné spolupráce, nebyla však uzavřena žádná dohoda. I ČSSD nám slíbila další jednání, které také telefonicky zrušila v pondělí 11. listopadu ráno panem Kaislerem, který oznámil panu Plašilovi, že již byla uzavřena dohoda ČSSD, Nezávislí a KDU.

Žádná další jednání než výš uvedená dvě ODS po volbách nevedla. Nejsme vázáni žádnými dohodami, zcela otevřeně informujeme všechny zastupitele i širokou veřejnost o všech našich jednáních a bez závazků přistupujeme k ustavujícímu zasedání zastupitelstva města Kolína. Nemáme co tajit, nepotřebujeme mlžit a mást. Náš zájem je jasný – vyhráli jsme volby, chceme realizovat náš volební program a podílet se na řízení města.

Jsme přesvědčeni, že občané města Kolína dali jasně najevo, co si v Kolíně přejí. ODS získala nejvíce hlasů i nejvíce mandátů, bude tedy navrhovat svého kandidáta na starostu. Ve volbách získaly strany, které se definovaly jako pravicové, 17 mandátů z 27, očekáváme proto, že rada bude pravicová.

Je dost dobře možné, že zastupitelé jiných stran jsou vázáni jinými dohodami. Je dost dobře možné, že ODS bude v opozici. I v takovém případě neklesneme na mysli. Náš program zůstává, naše podpora mezi obyvateli Kolína zůstává a naši odpovědnost za nás nikdo nepřevezme.

Dovolte mi, vážení kolegové zastupitelé, abych vám v následujících volbách vedení města popřál, abyste se za své rozhodnutí mohli podívat všem svým přátelům rovně do očí.


 

Související:

 
 

Výsledky komunálních voleb v Kolíně (stránky volby.cz)
Povolební rozhovor Kolínském Presu naleznete zde
Odpověď na otázku Kolínského Presu ohledně povolební situace v Kolíně naleznete zde
Volby v Kolíně: Prohlášení Občanské demokratické strany naleznete zde

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003