Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Zvýšení zdravotního pojištění pro podnikatele

MUDr. Milan Cabrnoch, 24. září 2003

legislativa

Vládní návrh novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, č. 92/1992 Sb. bude na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projednán ve druhém a třetím čtení. Vzhledem k tomu,že vláda zákon zařadila do balíku údajné reformy veřejných financí, zřejmě bude tento špatný a škodlivý zákon i prosazen.

Obsah návrhu:

Obsahem návrhu zákona je změna stanovení základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a změna způsobu stanovení minimálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné - viz "Vláda chce zvýšit pojistné podnikatelům" www.cabrnoch.cz 22.7.2003.

Komentář:

Novela se dotýká pouze osob samostatně výdělečně činných, tedy drobných podnikatelů a živnostníků. Její dopad je proti zájmům České republiky v oblasti deklarované podpory drobného podnikání a aktivní politiky zaměstnanosti. Nedotýká se jiných kategorií pojištěnců, účastníků veřejného zdravotního pojištění, a to ani zaměstnanců, ani osob, za které platí pojistné stát - tyto dvě kategorie přitom představují podstatný objem pojištěnců.

Návrh zákona je špatně a ledabyle připraven. I přes opravy technického charakteru, přijaté Výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, bude realizace zákona v praxi přinejmenším problematická.

Návrh zákona vnáší do právního prostředí další novou veličinu, kterou je průměrná měsíční mzda. Tuto hodnotu bude vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví (!) na základě údajů Českého statistického úřadu, a to sdělením ve Sbírce zákonů.

Není jasná metodika, na základě které bude průměrná měsíční mzda stanovena - lze předpokládat, že tato nejasnost bude příčinou sporů o výši průměrné měsíční mzdy a tedy o výši pojistného na zdravotní pojištění.

Vyhlašování průměrné měsíční mzdy Ministerstvem zdravotnictví je evidentně nad rámec působnosti tohoto úřadu. Ministerstvo zdravotnictví nemá k mzdě a jejímu statistickému sledování žádný vztah.
Princip vyhlašování průměrné měsíční mzdy je navíc zbytečný, protože jak ve zdravotním, tak v sociálním pojištění je již zavedena hodnota "všeobecný vyměřovací základ", která je v praxi s navrhovanou průměrnou měsíční mzdou totožná.

Jako zásadní problém vidím však to, že výše pojistného drobných živnostníků není provázána s jejich příjmy, ale s příjmy úplně jiné skupiny obyvatel. Průměrná mzda je stanovována na základě mzdy zaměstnanců, nikoli na základ příjmů osob samostatně výdělečně činných. Není žádným tajemstvím, že průměrnou mzdu významně ovlivňují kategorie zaměstnanců s nejvyššími příjmy. Příjmy těchto špičkových manažerů se jistě výrazně liší od příjmů drobných živnostníků, přesto právě na jejich základě bude živnostníkům vyměřováno pojistné.

Prosté porovnávání mezd zaměstnanců a rozdílů mezi náklady a výnosy u osob samostatně výdělečně činných je nepřijatelné. Osoby samostatně výdělečně činné, tedy drobní podnikatelé, jsou občané, kteří na sebe převzali velký díl odpovědnosti za svůj vlastní osud. Na rozdíl od zaměstnanců nespoléhají na to, že jim někdo dá práci, najde zakázky a odběratele, v případě problémů potom podporu v nezaměstnanosti. Na rozdíl od zaměstnanců nemohou drobní živnostníci po skončení pracovní doby bez dalších starostí odcházet domů. Podnikatelé nesou sami riziko neúspěchu svého podniku, nesou riziko úvěrů, které jsou nuceni čerpat, riziko toho, že nebudou mít pro sebe a své zaměstnance práci či pro své výrobky a služby odbyt. Podnikatelé mnohdy vkládají velký díl svých zisků do rozvoje svého podnikání. Vytváří tak pro společnost nejen hodnoty, ale i pracovní místa.

Je mi jasné, že ne všichni můžeme být podnikateli. Řada našich spoluobčanů nemá odvahu či ambici k podnikání, a volí cestu zaměstnance. Nemám nic proti zaměstnancům, vždyť oni jsou oporou každého podnikatele a podniku. Nechci zaměstnance znevýhodňovat, ale odmítám znevýhodňovat podnikatele, drobné živnostníky. Represe proti nim dopadne na celou společnost, projeví se ztrátou dalších pracovních příležitostí, poklesem výběru daní, nárůstem nezaměstnanosti a nárůstem klientů systému sociální pomoci.

Návrh zákona je špatný a škodí České republice a jejím občanům. Poslanci Občanské demokratické strany tento návrh zákona nepodpoří.

 


 

Související:

 
 

Vláda chce zvýšit pojistné podnikatelům

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

Zaslal:

Ladislav Černohlávek

Čas

25. 9. 2003 6:55

E-mail:

ok2bw@volny.cz

Text:

Vážený pane

Chtěl bych vám poděkovat za to,že jste se jako jediný zastal OSVČ.
Jinak všichni ostatní zapoměli na ty vzletné řeči o podpoře drobného
podnikání...

Černohlávek Ladislav,Brno

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003