Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Vláda chce zvýšit pojistné podnikatelům

Milan Cabrnoch, 22. července 2003

legislativa

Vláda a její členka, ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součková, přichází do Parlamentu s návrhem novely zákona č 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Tento návrh zákona je projednáván jako sněmovní tisk 399 a jeho první čtení proběhne na dnes zahájené schůzi sněmovny.
Obsahem návrhu je změna výpočtu základu a změna způsobu stanovení minimálního vyměřovacího základu.

1. ZMĚNY VÝPOČTU ZÁKLADU

Obsahem návrhu novely je postupné zvyšování základu pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Podle stávající právní úpravy, platné od roku 1992, se stanoví za základ pro výpočet pojistného pro OSVČ 35% příjmu z podnikání po odečtení výdajů.

Navrhuje se stanovit za základ pro rok 2004 40%, pro rok 2005 45% a pro rok 2006 50% z příjmu z podnikání po odečtení nákladů.

Podle předkladatele dopad ve smyslu výběru pojistného na veřejné zdravotní pojištění nelze stanovit, podle zdravotních pojišťoven je zanedbatelný.

2. ZMĚNA ZPŮSOBU STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU

Navrhuje se změnit způsob stanovení minimálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro OSVČ.

Podle stávající právní úpravy platné od roku 1992 je za minimální vyměřovací základ brána minimální mzda.

Navrhuje se stanovit za minimální vyměřovací základ polovinu průměrné měsíční mzdy. Dále se navrhuje, aby průměrnou měsíční mzdu vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Podle předkladatele představuje dopad ve smyslu zvýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění částku 1,5 mld Kč v roce 2004. Minimální pojistné by se v roce 2004 zvýšilo o 2 676 Kč.

3. KOMENTÁŘ

Návrh novely je předkládán v rámci tzv. reformy veřejných financí. Je příznačné, že se návrh týká výhradně soukromých financí, tedy osob samostatně výdělečně činných, podnikatelů.

Vláda vyčerpala všechny rezervy a zadlužila se na všech stranách. Pokladna je prázdná, ne však proto, že by do ní přicházelo málo příjmů, ale proto, že je z ní vydáváno mnoho výdajů. Ani v případě zdravotního pojištění sociálně demokratická vláda nepřekročila svůj stín - nenavrhuje úspornější chování, nenavrhuje účelnější využívání stávajících zdrojů, nenavrhuje nahrazovat kvantitu kvalitou, jak s oblibou někdy proklamuje. Navrhuje jediné - vybrat zítra od soukromých podnikatelů více než včera. S vybranými miliardami bude však hospodařit podle stejných vzorců, jako včera. Není tedy žádný důvod věřit, že navrhovaná změna cokoli vyřeší.

Jaký tedy bude skutečný dopad navrhované novely? Novela dopadne pouze na drobné podnikatele, živnostníky. Jejich náklady stoupnou, a tím poklesne jejich konkurenceschopnost. Určitá část z nich se po této další ráně rozhodne s legálním podnikáním skončit, protože se jim nevyplatí. Ubude část pracovních míst, zvedne se počet nezaměstnaných a osob čerpajících sociální dávky, zřejmě stoupne i objem práce načerno, melouchů a podvůdků, a s tím i daňových úniků.

Dopad na veřejné finance bude jasně negativní - poklesnou platby nejen pojistného na veřejné zdravotní pojištěn (protože poklesne počet plátců), ale poklesne i výběr daní (klesne počet jejich plátců a s nárůstem celkové daňové zátěže stoupne počet těch, kdo se pokusí platbě daní uniknout).
Tento návrh zákona je jasným příkladem toho, že vláda, která nedokáže řádně hospodařit s veřejnými prostředky, řeší tento svůj problém na účet soukromých osob, podnikatelů, a to navíc bez jakéhokoli příslibu zlepšení hospodaření s veřejnými prostředky do budoucna.

Ve sněmovně doporučím a budu spolu s celým klubem ODS prosazovat zamítnutí návrhu zákona v prvním čtení.


 

Související:

 
 

Sněmovní tisk 399 - Vládní návrh zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003