Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŔE

7. parlamentní zdravotnický seminář

tisková zpráva, Praha 19. září 2002

Kouření - realita dneška?

Za nenápadnou zkratkou F 17 se skrývá více mrtvých, než mají na svědomí obě světové války dohromady. Podle Mezinárodní klasifikace nemocí WHO je totiž F 17 označením pro závislost na tabáku - nemoc, která jen v České republice zabíjí 62 osob denně.

Závislosti na tabáku a odvykání kouření se věnoval 7. parlamentní seminář nazvaný "Kouření - realita dneška?". Seminář, který se uskutečnil 19. září 2002 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, uspořádali předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., a místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ve spolupráci s Pracovní skupinou pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku při ČLS JEP. Organizačně seminář zajistila společnost Pears Health Cyber.

Závislost na tabáku je samostatnou nemocí, která patří mezi klasické drogové závislosti s psychosociální a fyzickou složkou. Drogou je v případě kouření cigaret pouze nikotin, který je paradoxně zdraví prakticky neškodný. Celkově však, podle MUDr. Evy Králíkové, obsahuje tabákový kouř přes 4000 chemických látek, z toho 61 rakovinotvorných.

Prof. MUDr. Vladimír Bencko uvedl, že kouření způsobuje zhruba 30 % úmrtí na nádorová onemocnění a 80 až 90 % bronchogenních karcinomů. Kouření se však podílí také na řadě dalších nádorových onemocnění - hltanu a jícnu, dutiny ústní a hrtanu, močového měchýře, ledvin, slinivky břišní, konečníku, či vaječníků. MUDr. Petr Sucharda varoval, že kouření je rizikovým faktorem pro všechny hlavní příčiny smrti - kromě nádorů i pro srdeční a cévní onemocnění (způsobuje 25 % srdečních infarktů), nenádorová postižení dýchacích cest (chronická obstrukční plicní nemoc), a také metabolická onemocnění (cukrovka 2. typu).

Současná mezinárodní doporučení pro léčbu závislosti na tabáku zahrnují podle MUDr. Evy Králíkové dva typy léků: náhradní nikotinovou léčbu a bupropion. Náhradní nikotinová léčba je na našem trhu ve třech formách: žvýkačka, náplast a inhalátor/špička. Je volně prodejná v lékárně bez receptu. Bupropion (Zyban) je vázán pouze na lékařský předpis, ale recept může napsat jakýkoli lékař. Léčba bupropionem by měla trvat nejméně 8, raději 12 i více týdnů, a lze ji kombinovat s jakoukoli formou náhradní nikotinové léčby, zejména u silně závislých kuřáků.

Oba typy léků přinejmenším zdvojnásobují pravděpodobnost úspěchu. V ČR je však žádná zdravotní pojišťovna dosud nehradí, a lékařům není proplácena ani léčba závislosti na tabáku. Obojí přitom doporučuje WHO na základě studií ekonomické efektivnosti.

Následováníhodné jsou proto aktivity Zdravotní pojišťovny Metal-Aliance, které představil její obchodní ředitel Ing. Jiří Těhan. Pojišťovna vyhlásila v loňském roce v Kladně pilotní projekt odvykání kouření pomocí náhradní nikotinové léčby, při kterém garantovala úplnou úhradu nákladů prvním deseti klientům. V letošním roce pojišťovna podpořila projekty cílené na školní mládež.

Pozvání na seminář přijala také významná odbornice na negativní dopady reklamy a propagace tabákových výrobků Hana Ross z University of Illinois v Chicagu, která demonstrovala, že kouření škodí české ekonomice. Zatímco příjmy státního rozpočtu z daní na tabák v roce 2000 byly 20,2 miliardy Kč, výdaje státního rozpočtu související s kouřením přesáhly ve stejném roce 27,2 miliardy Kč.


 

Související:

 
 

Sylabus ze semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003