Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

6. parlamentní zdravotnický seminář

tisková zpráva, Praha 5. března 2002

Čím je chronická bolest v České republice: nemocí či přízn(r)akem?

Žádný nemocný dnes nemusí žít a umírat se závažnou chronickou či nádorovou bolestí. Přesto v podmínkách České republiky až u 80 procent nemocných není chronická a nádorová bolest účinně tlumena.

Problematice chronické a nádorové bolesti se věnoval 6. parlamentní seminář nazvaný "Čím je chronická bolest v České republice: nemocí či přízn(r)akem?". Seminář, který se uskutečnil 5. března 2002 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, uspořádal MUDr. Milan Cabrnoch, místopředseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR, ve spolupráci se Společností pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Organizačně zajistila seminář společnost Pears Health Cyber.

Mezi přenášejícími byli prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno a děkan LF MU Brno, prim. MUDr. Jiří Kozák z Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol, prim. MUDr. Jan Lejčko, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti FN Plzeň, MUDr. Ondřej Sláma z Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN Brno a další. Součástí semináře byla panelová diskuse, které se kromě přenášejících zúčastnili i zástupci zdravotních pojišťoven.

Nádorová onemocnění jsou velmi často doprovázena závažnou bolestí. Podle prof. Vorlíčka při stanovení diagnózy se bolest vyskytuje u 30 až 40 procent nemocných a v pokročilých stadiích nádorových onemocnění trpí bolestí až 90 procent pacientů.

Není-li bolest náležitě léčena ovlivňuje negativně kvalitu života nemocných, ale i jejich rodin. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto vypracovala dokument "Léčba nádorové bolesti", v němž podává návod, jak účinně mírnit bolest - jako základ léčby silné nádorové bolesti jsou zde jednoznačně deklarovány silné opioidy (morfin, fentanyl, methadon). Podle MUDr. Slámy vede důsledné dodržování zásad Světové zdravotnické organizace k dobrému zmírnění bolesti u více než 90 procent nemocných.

Zkušenost pacientů s nádorovým onemocněním je však bohužel jiná. Různé zahraniční průzkumy ukazují, že u 30 až 70 procent nemocných není bolest dostatečně léčena. U nás podobný průzkum zatím nebyl proveden, ale výsledky by pravděpodobně nebyly příznivější. Podle prof. Vorlíčka není v našich podmínkách chronická a nádorová bolest účinně tlumena až u 80 procent nemocných.

Příčinou jsou mimo jiné obavy zdravotníků, nemocných i široké veřejnosti z opioidů, strach ze závislosti a nežádoucích účinků a v neposlední řadě i způsob úhrady opioidů ze strany zdravotních pojišťoven.


 

Související:

 
 

Sylabus ze semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003