Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

5. parlamentní zdravotnický seminář

tisková zpráva, Praha, 17. ledna 2002

Potřebuje české zdravotnictví certifikace?

Špičková zdravotní péče a spokojený pacient jsou cíle, jejichž naplnění vyžaduje trvalé zvyšování kvality systémů řízení a plánování. Účinným nástrojem pro dosažení kvality mohou být certifikace.

Certifikacím ve zdravotnictví se věnoval 5. parlamentní seminář nazvaný "Potřebuje české zdravotnictví certifikace?". Seminář, který se uskutečnil 17. ledna 2002 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, uspořádal ing. Zdeněk Škromach, předseda Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR, ve spolupráci s Národní politikou podpory jakosti. Organizačně seminář zajistila společnost Pears Health Cyber.

Mezi přenášejícími byli MUDr. Antonín Malina, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví ČR, MUDr. Pavel Horák, CSc., náměstek ředitele VFN, ing. Petr Kopecký, manažer Rakouské certifikační a posudkové společnosti ÖQS v ČR a SR, a další experti. Součástí semináře byla panelová diskuse, které se kromě přednášejících zúčastnil doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., předseda Výboru pro evropskou integraci PSP ČR, ing. Zdeněk Škromach, ing. Pavel Ryšánek, tajemník Národního informačního střediska v rámci NPJ, a další.

Co je to certifikace? Podle ing. Jiřího Růžičky, ředitele Českého institutu pro akreditaci, je certifikace ubezpečení poskytnuté nezávislým orgánem, že výrobek, služba, nebo odborná způsobilost osob jsou ve shodě se specifikovanými požadavky. Za současný mezinárodní standard jsou stále více považovány certifikace dle norem řady ISO.

V České republice je hlavním odborným garantem problematiky kvality Česká společnost pro jakost (ČSJ). Důležitým krokem pro zvyšování kvality bylo přijetí Národního programu podpory politiky jakosti.

V oblasti zdravotnictví je základním programem zvyšování kvality a efektivity péče program akreditace zdravotnických zařízení, který je v souladu s akreditačními principy Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua). Pro přípravu komplexního programu zvyšování kvality a efektivity bylo zřízeno Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví ve Státním zdravotním ústavu.

Získávání certifikátů na procesy činnosti zdravotnických zařízení je a bude, jak zdůraznil MUDr. Malina, dobrovolnou interní záležitostí jednotlivých zdravotnických zařízení, která sama posoudí vhodnost a efektivnost získání příslušného certifikátu.

Podle MUDr. Horáka je certifikace a akreditace mechanismem, který může přispět ke změně nepříznivé situace v některých státních nemocnicích. Jeho slova potvrdila i PharmDr. Rotterová, vedoucí nemocniční lékárny VFN - první certifikované lékárny v ČR - která vybudovala systém řízení jakosti a získala certifikát dle normy ISO 9001:2000.


 

Související:

 
 

Sylabus ze semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003