Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE
 

pozvánka na
12 . parlamentní zdravotní seminář

na téma

ČESKÁ EPILEPTOLOGIE
V PŘEDVEČER VSTUPU DO EU

pořádaný

pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerove, CSc.,
a
místopředsedy Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha

ve spolupráci

se společností EPISTOP

EPISTOP

se koná dne 18. listopadu 2003
Čas: 13.00 hod
Místo : místnost 205, Sněmovní 1,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

organizační zajištění:
Pears Health Cyber, s.r.o.

-

Pro potvrzení Vaší účasti se, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 02-24109245, či na e-mailu phc@farmacie.cz

Program :

moderuje MUDr. Milan Cabrnoch

12.45-13.00 Registrace účastníků

13.00-13.10 Přivítání a úvod - Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

13.10-13.35 Zdravotní, sociální a psychické aspekty epilepsie, Česká republika a evropské programy - Doc. MUDr. Vladimír Komárek

13.35-13.45 Specializovaná centra léčby epilepsie
v dětském věku - MUDr. Antonín Pečenka

13.45-14.00 Moderní diagnostika a léčba epilepsie
- MUDr. Petr Marusič

14.00-14.15 Děti a epilepsie
Doc. MUDr. Vladimír Komárek

14.15-14.30 Aktuální legislativní a sociální problémy - MUDr. Petr Marusič

14.30-14.40 Přestávka

14.40-15.00 Panelová diskuse

15.00 Shrnutí a závěr - MUDr. Milan Cabrnoch

Občerstvení během přestávky

   

Přednášející a účastníci panelu:

MUDr. Milan Cabrnoch
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR
cabrnoch@psp.cz

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR
emmerova@psp.cz

Doc. MUDr. Vladimír Komárek
Klinika dětské neurologie Univerzity Karlovy 2. LF
a Centrum pro epilepsie FN Motol Praha
vladimir.komarek@lfmotol.cuni.cz

MUDr. Petr Marusič
Neurologická klinika UK 2. LF
a Centrum pro epilepsie FN Motol Praha
petr.marusic@fnmotol,cz

MUDr. Antonín Pečenka
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
antonin.pecenkavop99.vzp.cz

 

 

 
 
© MUDr. Milan Cabrnoch 2003