Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE
 

pozvánka na
11 . parlamentní zdravotní seminář

na téma

Pediatrická primární péče v ČR před vstupem do EU - co můžeme nabídnout a co se naopak můžeme naučit?

pořádaný

u příležitosti kongresu Europaediatrics 2003
pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerove, CSc., a místopředsedy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR
MUDr. Milana Cabrnocha

ve spolupráci

se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP

se koná dne 21. října 2003
Čas: 13.00 hod
Místo : V jednacím sále Valdštejnského paláce, Praha 1, Valdštejnské náměstí 4
(vchod z Valdštejnské ulice recepcí "A")

organizační zajištění:
Pears Health Cyber, s.r.o.

-

Pro potvrzení Vaší účasti se, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 224109245, či na e-mailu phc@farmacie.cz

Program :

13.00 -13. l 5 Registrace účastníků

13.15 -13.20 Úvodní slovo - MUDr. Tomáš Julínek

13.20 -13.35 Organizace primární péče o děti a dorost v ČR - MUDr. Pavel Neugebauer

13.35 -13.50 Pohled praktického lékaře pro dospělé - Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

13.50 -14.50 Vystoupení zahraničních hostů na téma Pediatrická primární péče v zahraničí - viz. přednášející

14.50 -15.05 Budoucnost primární péče o děti a dorost v ČR - MUDr. Hana Cabrnochová

15.05-15.20 Přestávka

15.20 -16.00 Panelová diskuse

16.00 Zakončení

   

Přednášející a účastníci panelu:

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Milan Cabrnoch
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Poslanecké sněmovny PČR
MUDr. Hana Cabrnochová
předsedkyně OSPLD ČLS JEP
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Tomáš Julínek
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
MUDr. Pavel Neugebauer
předseda SPLDD ČR


 

Prof. Dr. José Ramet
generální ředitel CESP, Belgie
Thomas F. Tonniges, MD, FAAP
ředitel Oddělení komunitní pediatrie, USA
María-José Torregrosa, MD
místopředsedkyně Profesní asociace ambulatních pediatrů, Španělsko
Stefano del Torso, MD
zástupce dětské primární péče CESP, Itálie

 
 
© MUDr. Milan Cabrnoch 2003