Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE
 

pozvánka na
10. parlamentní zdravotní seminář

na téma

MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

pořádaný

pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerove, CSc.,
a
místopředsedy Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha

ve spolupráci

s Ministerstvem zdravotnictví ČR
a
Asociací českých a moravských nemocnic

se koná dne 4. června 2003
Čas: 12.30 hod
Místo : místnost 205, Sněmovní 1,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

organizační zajištění:
Pears Health Cyber, s.r.o.

-

Pro potvrzení Vaší účasti se, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 224109245, či na e-mailu phc@farmacie.cz

Program :

12.30-12. 45 Registrace účastníků

12.45-12.50 Úvodní slovo - Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

12.50-13.00 Úvodní vstup do problematiky - JUDr. Jaroslav Civín

13.00-13.20 Právní aspekty transformace zdravotnických zařízení do obchodních společností - JUDr. Petr Novotný

13.20-13.35 Kraje a zdravotnictví - MUDr. Zdeněk Hejduk

13.35-13.55 Přehled systémů řízení lůžkových zařízení - MUDr. Miroslav Jiránek

13.55-14.10 Přestávka

14.10-14.30 Public Private Partnership - MUDr. Jan Feřtek, MBA

14.30-14.50 Informační podpora řízení lůžkových zařízení - MUDr. Jiří Štefan

14.50-15.05 Moderní systémy řešení logistiky v nemocnicích - PHDr. Ivo Rýc

15.05-15.15 Koncepce MZ ČR a doporučení - JUDr. Jaroslav Civín

15:15-15:25 Závěrečné shrnutí a souhrn - MUDr. Milan Cabrnoch

15.25-16:00 Panelová diskuse

   

Přednášející a účastníci panelu:

MUDr. Milan Cabrnoch
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Poslanecké sněmovny PČR
cabrnoch@psp.cz
JUDr. Jaroslav Civín
Ministerstvo zdravotnictví ČR
jaroslav.civin@mzcr.cz
MUDr. Jan Feřtek, MBA
Krajská nemocnice Pardubice
gm@nem.pce.cz
MUDr. MUDr. Zdeněk Hejduk
Zdravotní odbor KÚ Jihočeského kraje
hejduk@kraj-jihocesky.cz
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR emmerova@psp.cz
MUDr. Miroslav Jiránek
Městská nemocnice Litoměřice
mjiranek@nemocnice-lt.cz

 

JUDr. Petr Novotný
advokátní kancelář Rödl a partner
petr.novotny@roedl.cz
Ing. David Prokeš
Frezenius Medical Care ČR s.r.o.
david.prokes@fresenius.cz
MUDr. Luděk Rubáš
KÚ Středočeského kraje
rubas@kolin.cz
PHDr. Ivo Rýc
Econsult
i.ryc@econsult.cz
MUDr. Miloš Suchý
Stapro, s.r.o.
suchy@stapro.cz
MUDr. Jiří Štefan
Nemocnice Karlovy Vary
rednem@nemkv.cz

 
 
© MUDr. Milan Cabrnoch 2003