Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE
 

pozvánka na
9. parlamentní zdravotní seminář

na téma

SMĚŘUJE ČESKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ DO KRIZE?

pořádaný

pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerove, CSc.,
a
místopředsedy Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha

ve spolupráci

se Všeobecnou fakultní nemocnicí a 1. lékařskou
fakultou Univerzity Karlovy v Praze

se koná dne 13. března 2003
Čas: 14.00 hod
Místo : místnost 205, Sněmovní 1,
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

organizační zajištění:
Pears Health Cyber, s.r.o.

-

Pro potvrzení Vaší účasti se, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 02-24109245, či na e-mailu phc@farmacie.cz

Program :

14.00-14. l 5 Registrace účastníků

14.15-14.20 Úvodní slovo - Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

14.20-14.30 Úvod do problematiky zubního lékařství - Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

14.30-14.45 Česká stomatologie - zubní lékařství rok
před vstupem do EU - Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.

14.45-14.55 Úroveň pregraduální výchovy a perspektiva profesního rozvoje z pohledu studenta fakulty - Jan Streblov

15.55-15.05 Problémy českého zubního lékařství - řešení z pohledu ČSK - MUDr. Jiří Pekárek

15.05-15.20 Přestávka

15.20-15.35 Náklady na výchovu studenta v programu magisterského studia zubní lékařství - Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

15.35-15.50 Řešení a koncepce zajištění péče
o orální zdraví z pohledu MZ ČR - MUDr. Rostislav Čevela

15.50-16.00 Souhrn krátkodobých a systémových návrhů, jak vyvést české zubní lékařství z útlumu včetně modelací a dopadů/přínosů - Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

16.00-16.25 Panelová diskuse

16.25 Zakončení - MUDr. Milan Cabrnoch

   

Přednášející a účastníci panelu:

Ing. Josef Beneš CSc.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR benes@msmt.cz
MUDr. Milan Cabrnoch
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Poslanecké sněmovny PČR
cabrnoch@psp.cz
MUDr. Rostislav Čevela
Ministerstvo zdravotnictví ČR rostislav. cevela@mzcr. cz
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR emmerova@psp.cz
MUDr. Pavel Chrz
Česká stomatologická komora chrz@dent.cz
MUDr. Josef Janeček
Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Poslanecké sněmovny PČR
janecek@psp.cz

 

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.
Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha jiri.mazanek@lfl .cuni.cz
MUDr. Antonín Pečenka
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR antonin.pecenka@op99.vzp.cz
MUDr. Jiří Pekárek
Česká stomatologická komora pekarek@dent.cz
Jan Streblov
6. ročník l. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy Praha
streblov@seznam.cz
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
l. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Praha stepán.svacina@lfl .cuni.cz
Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Stomatologická klinika Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity Brno
iiri.vanek@fnusa.cz

 
 
© MUDr. Milan Cabrnoch 2003