Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
INTERPELACE

Interpelace na ministra Škromacha

ve věci úhrad za zdravotní výkony poskytnuté soukromými lékaři pro účely České správy sociálního zabezpečení podle číselníku těchto výkonů vydaným Ministerstvem financí ČR.

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás cestou písemné interpelace podle §110 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve věci úhrad za zdravotní výkony poskytnuté soukromými lékaři pro účely České správy sociálního zabezpečení podle číselníku těchto výkonů vydaným Ministerstvem financí ČR.

Podle informací, se kterými se na mne obrací mí voliči, odmítají Okresní správy sociálního zabezpečení hradit zdravotní výkony poskytnuté soukromými lékaři podle číselníku těchto výkonů, vydaného Ministerstvem financí ČR.

OSSZ údajně tvrdošíjně trvají na úhradách dle starého, již neplatného číselníku z května 2002.
Žádám Vás o informaci o tom:

  1. zda je toto tvrzení pravdivé,
  2. z jakého důvodu případně OSSZ nedodržují platné normy,
  3. jak případně budete a v jakém časovém horizontu tento problém řešit.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem Milan Cabrnoch

 


Vážený pan
Ing. Zdeněk Škromach
Ministr práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003