Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
INTERPELACE

Interpelace ve věci dopadů zvýšení daně z přidané hodnoty na pojištěnce veřejného zdravotního pojištění

MUDr. Milan Cabrnoch, 3. prosince 2003

Vážený pane místopředsedo vlády,

o bracím se na Vás jako na ministra financí a současně jako na místopředsedu vlády ČR odpovědného za zdravotnictví. Moje interpelace se týká dopadů zvýšení daně z přidané hodnoty na pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, a to v oblasti zdravotnických prostředků.

Novela zákona č. 322/2003 Sb. o dani přidané hodnoty, prosazená nedávno v parlamentu vládní koalicí, má nemalý dopad na dostupnost některých zdravotních prostředků pro občany, účastníky veřejného zdravotního pojištění. Cena, za kterou budou tyto zdravotní prostředky obchodovány, bude po zvýšení DPH vyšší, než je cena stávající. Z tohoto důvodu v mnoha případech bude překročena maximální výše úhrady, která je pro tyto zdravotní prostředky stanovena zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Vzhledem k tomu, že tento zákon nebyl novelizován, přesunou se mnohé zdravotní prostředky z kategorie hrazený bez doplatku do kategorie částečně hrazený s doplatkem pojištěnce.

Nejsem, jak jistě víte, principiálním odpůrcem jisté spoluúčasti pojištěnce na úhradě čerpané zdravotní péče. Zavedení a realizace takové spoluúčasti však musí být řízené, musí o něm být rozhodováno jako o podílu pacienta a nemá být "náhodně či živelně" zavedena jako "vedlejší produkt" nedostatečně uvážené změny sazby DPH.

Pokud vím, další změny v sazbách DPH nás čekají v příštím roce. I tyto změny bezpochyby dopadnou také do oblasti zdravotních prostředků.

Z výše uvedených důvodů se Vás, pane místopředsedo vlády, ptám na následující otázky:

  1. Jaké jsou dopady zvýšení DPH provedeného zákonem č. 322/2003 do oblasti zdravotních prostředků, jaké jsou dopady tohoto zvýšení na přesun zdravotních prostředků z plně na částečně hrazené a jaké jsou tedy dopady do oblasti přímých plateb pacientů (zvýšení spoluúčasti)?
  2. Jaké budou do stejné oblasti dopady v příštím roce v souvislosti se vstupem ČR do EU?
  3. Připravuje vláda změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění ve smyslu zvýšení maximálních úhrad zdravotních prostředků těch skupin, u kterých došlo nebo dojde ke zvýšení DPH? Jak bude v takovém případě řešen problém zvýšení výdajů zdravotního pojištění?


Děkuji Vám za Vaše odpovědi.

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
místopředseda vlády a ministr financí


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003