Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
INTERPELACE

Interpelace ve věci snížení doplatku za nadvýběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění

26. listopadu 2003

Vážená paní ministryně, obracím se na Vás cestou interpelace podle §110 zákona č.90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve věci snížení doplatku za nadvýběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Dle mých informací jste na jednání s řediteli nemocnic přislíbila, že jste zdravotním pojišťovnám nepovolila snížení tohoto doplatku. Údajně mělo pouze dojít k pozastavení výplaty doplatku vzhledem k výtce KNÚ.

Podle jiných informací však jste údajně již v první polovině října rozhodla o nevyplacení doplatku u některých pojišťoven.

Podle dalších informací jste o nevyplacení doplatku rozhodla u nejméně jedné zdravotní pojišťovny již pro druhé pololetí roku 2002.

Problematika je evidentně nedostatečně komunikována, což vede ke spekulacím, podezřením a nejasnostem, které mi nedovolují dávat mým voličům dostatečné odpovědi na jejich otázky v této věci. Proto Vás žádám o odpovědi na následující otázky:

  1. Přijala jste nějaká rozhodnutí ve věci nevyplacení či snížení doplatků za nadvýběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2002? Pokud ano, jaká rozhodnutí a na základě jakého právního předpisu?
  2. Přijala jste nějaká rozhodnutí ve věci nevyplacení či snížení doplatků za nadvýběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro první pololetí roku 2003? Pokud ano, jaká rozhodnutí a na základě jakého právního předpisu?
  3. Jaké byly důvody pro výše uvedená rozhodnutí, pokud byla přijata?
  4. Jak budete v výše zmiňované problematice postupovat v dalších obdobích?

Děkuji Vám za odpovědi.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003