Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
INTERPELACE

MUDr. Milan Cabrnoch, 25. dubna 2003

Interpelace

Dne 4. dubna 2003 jsem obdržel odpověd paní ministryně Součkové na mou ústní interpelaci přednesenou dne 6. března 2003 na plénu schůze Poslanecké sněmovny ve věci využívání zdravotnických zařízení řízených Ministerstvem zdravotnictví v předvolební kampani ČSSD. Obdržel jsem následující odpověd:

Vážený pane poslanče,

reaguji na Vaši interpelaci ze dne 6. 3. 2003 ve věci využívání zdravotnických zařízení Ministerstva zdravotnictví v předvolební kampani ČSSD.

Vaše interpelace se týká integrace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v letáku k volební kampani ČSSD do voleb do zastupitelstva města Říčany. V předvolebním letáku v kapitole Zdraví bylo uvedeno, že fakultní nemocnice královské Vinohrady bude garantovat preferenční péči o říčanské občany, kompletní servis v rámci pohotovostní služby a poskytování péče o dětské pacienty v oblasti otorinolaryngologie s tím, že kontaktní osobou pro oblast Zdraví je doc. MUDr. Hahn, přednosta Otorinolaryngologické kliniky a náměstek ředitelky nemocnice pro vědu a výzkum.

Ředitelka nemocnice MUDr. Alušíková se distancovala od informací sdělených v letáku. Bylo jednáno bez jejího vědomí, bez souhlasu statutárního orgánu bylo použito dobré jméno nemocnice a nikdo z vedení nemocnice nebyl o soukromé iniciativě komunálního politika informován.

Dle sdělení paní ředitelky Alušíkové budou z tohoto případu vyvedeny právní důsledky a to jak v oblasti pracovního práva tak i v oblasti práva na ochranu dobrého jména organizace.

S pozdravem ministryně Součková

 

 

Odpověd Milana Cabrnocha:

Vážená paní ministryně,
reaguji na Vaši stručnou písemnou odpověď na mou ústní interpelaci ve věci využití Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ve prospěch předvolební kampaně před komunálními volbami v Říčanech.

Vítám, že ve Vaší odpovědi potvrzujete, že ČSSD využila ve své předvolební kampani v Říčanech postavení svých lidí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

S Vaší odpovědí nemohu být spokojen, a to z následujících důvodů:

 1. Ve své odpovědi uvádíte, že nikdo z vedení nemocnice nebyl o soukromé iniciativě komunálního politika informován. Toto tvrzení je v rozporu s tím, že právě inkriminované osoba, tedy přítel docent Hahn, je podle Vaší odpovědi náměstkem ředitelky nemocnice a tedy členem vedení nemocnice.

 2. Neodpověděla jste mi na otázky, které jsem v interpelaci položil. Jsou to otázky:

  1. jak často využívala ČSSD, jejíž jste místopředsedkyní, státní zdravotnická zařízení, za která jako zřizovatel bezpochyby nesete odpovědnost, ve své předvolební kampani?
  2. jaká je Vaše role jako ministryně zdravotnictví v komunální volební kampani v Říčanech a v dalších městech?
  3. je v souladu s volebním programem ČSSD upřednostňování péče o pacienty z jednoho města před pacienty z jiného města, jehož občané například ČSSD tak dobře nevolili?
  4. pokud s využíváním státních zdravotnických zařízení ve volební kampani nesouhlasíte, jaké jste z tohoto odhaleného případu vyvodila konkrétní a jaké obecné důsledky?
  5. jaké je dnes postavení přítele docenta Hahna v ČSSD a jaké v nemocnici Královské Vinohrady?

Pokud je odpovědí na čtvrtou otázku konstatování, že budou vyvedeny důsledky jak v oblasti pracovního práva tak v oblasti práva na ochranu dobrého jména organizace, prosím Vás o konkretizaci těchto důsledků. Dovolte mi konstatovat, že uplynula již řada měsíců od voleb a zeptat se, co již bylo k vyvedení důsledků podniknuto.

Pokud je odpovědí na pátou otázku konstatování, že přítel docent Hahn je náměstkem ředitelky (nevím zda stále nebo dokonce nově), nemohu to chápat jinak než jako odměnu za šikovné využití postavení komunálního politika v nemocnici přímo řízené ministryní.

Věřím, vážená paní ministryně, že dobře rozumíte mému úsilí o řádné vyřešení tohoto bezprecedentního případu. Jediným mým cílem je zabránit opakování podobně nepřijatelného chování.


Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem Milan Cabrnoch

Vážená paní
MUDr. Marie Součková
ministryně zdravotnictví


 

Související:

 
 

Interpelace ve věci využívání zdravotnických zařízení řízených Ministerstvem zdravotnictví v předvolební kampani ČSSD

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003