Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
Z DENÍKU POSLANCE

Poznámky ze setkání s členy Sdružení zdravotně postižených

MUDr. Milan Cabrnoch, Kolín, 3. června 2001

setkání

V neděli 3. června 2001 proběhly v Kolíně oslavy desetiletého výročí založení Občanské demokratické strany. Při té příležitosti uspořádala kolínská ODS vyhlídkové plavby po Labi. Na první plavbu z Poděbrad do Kolína jsme pozvali člena sdružení zdravotně postižených a důchodce z Kolína.

Během plavby z Poděbrad do Kolína jsme měli dost času na diskusi. Mnozí z našich hostů neměli strach zeptat se nebo vyjádřit svou nespokojenost. Zde uvádím některé postřehy z této diskuse. Budu o nich jednat s příslušnými úředníky, především s představiteli vedení města Kolína.

Občanům vadí zrušení autobusové zastávky U Jána. K nejbližší další zastávce je daleko a zrušení zastávky nemělo žádný důvod. Požádám úředníky města o vysvětlení.
Paní Junková není spokojena s tím, že městská policie pokutuje řidiče aut, stojících na dávno již zrušených vyhrazených místech pro invalidy.

Někomu vadí, že město platí městskou policii a ta kromě jiného zajišťuje ochranu majetku podnikatelů. Podle mého názoru je úkolem policie střežit majetek každého. Pokud si někdo zajistí ochranu připojením k centrálnímu pultu ochrany, musí za tuto službu platit.

Občané bydlící na Vejfuku nejsou dostatečně seznámeni s plánovanou trasou obchvatu. Tato nejistota vyvolává možná i zbytečné obavy. Požádám úředníky města, aby dostatečným způsobem informovali občany města o plánu trasy obchvatu. Možná by byla vhodná i beseda s občany.

Dalším občanům vadí volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Byli již i pokousáni a mají strach. Navrhnu úředníkům města zveřejnění příslušné vyhlášky ve zpravodaji a zdůraznění odpovědnosti majitele za psa. Požádám městskou policii o zvýšení dohledu nad dodržováním tohoto předpisu.

Nevidomí občané by velmi uvítali zvukové označení významných bodů v městě a autobusů MHD. Zajímavé je, že potřebné přístroje se vyrábí právě v Kolíně. Požádám o stanovisko vedení města a zkusíme hledat řešení – chybí samozřejmě peníze. Dále nevidomým vadí necitlivé umísťování reklam a stojanů na kola na chodnících. Nemohou se jim vyhnout a hrozí zranění.
Byl jsem informován o zájmu zřídit v Kolíně a okolí službu péče o staré a nesamostatné osoby během dne, kdy jsou jejich děti v zaměstnání. Bezpochyby je to potřebná pomoc.

Mimo jiné si mi někteří občané stěžovali na špatné sousedské vztahy. Všichni jsme jen lidé a někdy je umění spol skutečně lidsky vycházet.

Celá plavba i diskuse během ní byly pro mne velmi příjemným zážitkem. Věřím, že i pro naše hosty.


 

Související:

 
 

Viz: Kolín oslavoval spolu s ODS

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003