Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Rozhovor pro Příbramský deník


Jak vidíte ze své pozice koncepci ON Příbram , a.s. na tento a příští rok?

Nemocnice v Příbrami, tedy Oblastní nemocnice Příbram a.s. zahájila svou činnost v poskytování zdravotní péče v listopadu roku 2003. Vznikla, jak ví v Příbrami asi každý, sloučením dvou nemocnic, které v Příbrami mnoho let existovaly vedle sebe.

Mnoho let se hovořilo o nutnosti sloučit obě nemocnice do jedné. Historicky byla jedna z nich řádnou okresní nemocnicí, a druhá nemocnicí spojenou s hornickou činností v Příbrami a okolí – bývalý Závodní ústav národního zdraví.

Podle mých vědomostí byly obě nemocnice velmi dobré, v posledních letech ale byl ZÚNZ tak trochu protěžován a okresní nemocnice zanedbávána. Již před několika lety byl vypracován projekt na sloučení nemocnic, již tehdy se vědělo, že se tento proces neobejde bez nesouhlasů a protivenství. Tehdejší ministr Fišer se již připravenému slučování a své odpovědnosti za ně vyhnul tím, že ZÚNZ převedl celkem nesmyslně na Středočeský kraj a okresní nemocnici ponechal státní.

Odložené slučování tedy padlo na kraj, poté, co na něj byla převedena již předlužená okresní nemocnice. Kraj již před zahájením slučování přijal Teze rozvoje zdravotnictví, v nich mimo jiné figuruje již myšlenka zřízení čtyř oblastních nemocnic, které budou oporou pro krajské lůžkové zdravotnictví po dobu restrukturalizace ostatních nemocnic. Příbramská sloučená nemocnice z řady důvodů logicky zaujala místo oblastní nemocnice.

Oblastní nemocnice Příbram je první akciovou společností mezi nemocnicemi Středočeského kraje. Brzy se k ní připojí ostatní oblastní nemocnice. Forma akciové společnosti jako řádné obchodní společnosti s jasnými pravidly hospodaření a jasným rozdělením odpovědnosti je nejvhodnější z dnes možných právních forem provozování nestátní nemocnice. Vedení a.s. se spolu s valnou hromadou, kterou tvoří Rada Středočeského kraje, představenstvem a dozorčí radou podařilo zvládnout náběh zdravotní činnosti a splnit nejdůležitější úkol – sloučit dvě příspěvkové organizace a udržet vyrovnané hospodaření. Zní to obyčejně, ale ujišťuji vás všechny, že je to velký a svým způsobem velmi neobvyklý úspěch.

V roce 2004 plánuje nemocnice dokončit přesuny mezi oběma areály a racionalizovat stávající činnosti. Pro příští rok připravujeme zahájení rozvoje nemocnice. Je zpracována a přijata koncepce, která hodnotí stávající provozy, jejich stavební disposice i přístrojové vybavení, a plánuje rozvoj.

Největším nebezpečím pro nemocnici jsou nesoudní kritici, kteří na ni útočí ne pro její podstatu, ale proto, že úspěch nemocnice je politickým úspěchem stávajícího vedení kraje. Sociální demokraté prohrávají a tak kopou kolem sebe. Udivuje mne, že i příbramští kopou do své nemocnice, hlava nehlava. Rozvoj nemocnice v Příbrami nemá alternativu – buď se nemocnice sloučí, racionalizuje své činnosti, přestane nesmyslně zdvojovat některé práce a nabídne pacientům kvalitní zdravotní péči, nebo se proces spojování a restrukturalizace nepovede a nemocnice zkrachuje. Ti, kdo hází klacky pod nohy při rozvoji nemocnice jenom pro svůj politický prospěch jsou neodpovědní a nemocnici škodí.


Jaké změny v uplynulém období pozorujete od chvíle, kdy jste s ONP,a.s. v přímém kontaktu?

Členem Dozorčí rady Oblastní nemocnice Příbram jsem se stal před prázdninami minulého roku. Největší změnu pozoruji ve vývoji názorů jak zaměstnanců, tak občanů. Zpočátku, kdy začínalo něco nového a neznámého, kdy se objevilo nové vedení nemocnice, jsem cítil obavy a nejistotu. Potom, co nové vedení ukázalo, že umí pracovat, že umí pojmenovat a řešit problémy a že má chuť a tah na bránu, lidé se uklidnili a získali znovu důvěru v budoucnost.

Dnes má rozvoj nemocnice plnou podporu obou odborových organizací, to je velmi cenné. Lidé věří v budoucnost nemocnice a pokud jí nebudou někteří politici škodit, bude rozvoj nemocnice úspěšný a věřím že i rychlý. Nemocnice v Příbrami má budoucnost před sebou.


Mohl byste čtenářům popsat činnost a odpovědnost dozorčí rady ONP?

Dozorčí rada je ve své podstatě kontrolní orgán. Má šest členů - já jsem předsedou a v DR reprezentuji zdravotní komisi Rady Středočeského kraje. Dále jsou členy DR dva radní STČ kraje – pánové Josef Vacek a Zbyněk Šorm (místopředseda DR), starosta Příbrami pan Ivan Fuksa, a dále v souladu se zákonem dva představitelé odborových organizací – paní Monika Boušková a pan doktor Petr Chudáček.

Dozorčí rada se schází pravidelně každý měsíc. Na každém zasedání hodnotí především hospodaření společnosti. Zásadní požadavek, který Dozorčí rada klade na představenstvo a vedení společnosti, je vyrovnané hospodaření. Akciová společnost si prostě nemůže dovolit vytvářet dluhy, jako je vytvářely státní nemocnice. Zadlužení je přímé ohrožení další existence nemocnice a nepřipustíme jej.

Kromě hospodaření se Dozorčí rada vyjadřuje ke koncepčním záměrům a významným změnám v nemocnici. Členové Dozorčí rady jsou odpovědni za hospodaření společnosti osobně, svým majetkem, i trestně.


Mohl byste čtenářům rámcově osvětlit principy středočeské koncepce zdravotnictví a jakou pozici v této koncepci vidíte pro ON Příbram, a.s.?

Středočeský kraj připravil podle mého názoru jednu z nejlepších koncepcí zdravotnictví, kterou jsem za deset let svého působení ve zdravotní politice viděl. Paradoxem je, že tvorba koncepcí zdravotnictví nemá být správně úlohou krajů, ale je úlohou vlády. Vláda ale již šest let pro zdravotnictví žádnou koncepci nepřipravila a nevypadá to, že by byla schopná s nějakou v následujících dvou letech přijít.

Kraje se tedy dostaly do těžké situace – buďto nic nedělat a nechat předlužené nemocnice zkrachovat, jako nechal stát zkrachovat nemocnici v Plané. Nebo se pokusit o řešení, a k tomu je třeba nějakého plánu, koncepce. Z viny neschopnosti vlády tak máme čtrnáct různých koncepcí zdravotnictví.

Středočeský kraj staví svou koncepci zdravotnictví na primární a ambulantní péči. Základem péče o občany jsou jejich registrující praktičtí lékaři. Pokud potřebná péče již přesáhne možnosti praktického lékaře, spolupracuje praktický lékař s ambulantním specialistou. Teprve když nelze zdravotní problém vyřešit ambulantně, je nezbytná hospitalizace, tedy přijetí pacienta do nemocnice.

Ve Středočeském kraji již od počátku roku 2003 není jediná státní nemocnice, všechny nemocnice fungují podle zákona o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních - tedy podle stejného zákona, podle kterého pracují i soukromí lékaři. Bývalé státní okresní nemocnice byly převedeny na kraj, jiné nemocnice jsou městské a několik je jich v soukromých rukou.

Středočeský kraj nemá své krajské město, nemá svůj přirozený střed, a tak nemá ani svou krajskou nemocnici. Koncepce je proto postavena na čtyřech oblastních nemocnicích – sever, jih, východ a západ. Nemocnice v Příbrami logicky plní roli oblastní nemocnice v jižní části Středočeského kraje. Podle koncepce budou oblastní nemocnice základem nemocniční péče v kraji, budou spolupracovat s ostatními menšími nemocnicemi i s nemocnicemi fakultními v Praze i v jiných krajích. Oblastní nemocnice chce kraj držet i nadále ve svém vlastnictví, neplánuje je ani z části privatizovat. Z důvodu lepšího řízení je hodlá převést na standardní obchodní společnosti, akciové společnosti, ve kterých kraj zůstane vlastníkem 100% akcií. Další nemocnice ve vlastnictví kraje budou provozovány buďto krajem, nebo jiným subjektem, který o správu nemocnice projeví zájem. Kraj si ve spolupráci s obcemi při případném předání některé nemocnice do správy jiného subjektu bude moci vymínit, jaká péče musí být v nemocnici i nadále zaručena.

Je jasné, že tak jak se vyvíjí zdravotnictví a medicína, musí se vyvíjet i soustava zdravotnických zařízení. Nemoci, které se dříve léčily několikatýdenním pobytem v nemocnici se dnes léčí zcela ambulantně nebo stačí několik dnů pobytu na lůžku. Naši vynikající lékaři mají k disposici dokonalé diagnostické přístroje, moderní operační sály i nejnovější léky. Proto už nepotřebujeme tolik akutních lůžek a tolik nemocnic, jako před čtyřiceti lety. Moderní péči, která vyžaduje soustředění přístrojů a především kvalifikovaných odborníků, se vyplatí soustředit do center. Vyplatí myslím především pro pacienty, protože ve specializovaných centrech dostanou díky spolupráci řady odborníků kvalitnější péči.

Dožíváme se také daleko vyššího věku, umíme léčit nemoci, na které generace našich rodičů bez pomoci umírala. Proto potřebujeme stále více lůžek dlouhodobé péče, lůžek ošetřovatelského charakteru. Změna není nikdy bezbolestná, a proto i tento pozitivní vývoj může vyvolávat nespokojenost a obavy. Jsem si ale jist, že naši lidé jsou moudří, a pokud budou chtít, jsou schopni pokroku porozumět a přijmou jej jako přínos.

Příbramská nemocnice je připravena stát se centrem, ve kterém bude pracovat dostatek vysoce specializovaných lékařů, sester, laborantů a dalších zdravotníků. Může být během několika let vyhledávaných diagnostickým a léčebným zařízením, které bude spolupracovat s několika menšími nemocnicemi ve svém okolí a bude udržovat nadstandardní vztahy se superspecializovanými pracovišti na klinikách fakultních nemocnic. Příbramáci i Středočeši budou na takové špičkové a skutečně potřebné pracoviště právem hrdi.

Jediný, kdo může tyto plány překazit, jsme my sami. Můžeme je překazit nedostatkem pracovitosti, nedostatkem víry v úspěch, a především házením klacků pod nohy. A proto vyzývám všechny, komu záleží na úspěchu nemocnice nejen v Příbrami, ale po celých středních Čechách a po celé republice, aby přestali pochybovat, nedůvěřovat, lámat hůl a strašit lidi hrozbami a obavami. Nejen zdravotnictví, ale celý život budeme mít ne takový, jaký si zasloužíme, ale takový, jaký si ho uděláme. A já jsme si jist, že máme dostatek schopností k dosažení úspěchu.


 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003