Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Odpovědi na otázky před volbami do Evropského parlamentu


Zabýváte se často oblastí zdravotnictví a zdravotního pojištění. V čem spočívá vliv EU na tuto oblast?

Oblast sociálních pojištění, do kterých zdravotní pojištění spadá, je v rámci EU upravena pouze pokud se týká volného pohybu osob. Tyto úpravy poměrně velmi podrobně a administrativně složitě zaručují občanům států EU úhradu nákladů spojených se zdravotní péčí z prostředků jejich zdravotního pojištění.

Naše situace není jednoduchá. Máme velmi kvalitní zdravotní služby, především velmi kvalitní zdravotníky. Náš systém vzdělávání ve zdravotnictví je plně kompatibilní se zeměmi EU. Máme nadbytek kapacit jak v ambulantní, tak v lůžkové péči. Současně máme ve zdravotnictví velmi nízké ceny, ve srovnání s některými zeměmi EU až desetkrát nižší. A nakonec máme bezkonkurenčně nejnižší spoluúčast pacientů na úhradě péče. Tato situace je pro ČR výzvou. Můžeme se stát zemí, která poskytuje kvalitní a levnou zdravotní péči, ale také můžeme na svou v tuto chvíli komparativní výhodu doplatit. Riziko nevidím ani tak v zahlcení českých zdravotnických zařízení občany jiných zemí EU, ale především v přetížení českých zdravotních pojišťoven příliš dlouhými lhůtami splatnosti plateb za cizince.

Řešení je prosté – co nejdříve se ekonomicky vyrovnat ostatním zemím EU, vyrovnat ceny, a to nejen zdravotní péče, vyrovnat spoluúčast a dále zvyšovat kvalitu péče. Vedle toho je nezbytné zjednodušit a zrychlit administrativu plateb mezi pojišťovnami jednotlivých zemí.

Zdravotnictví, poskytování zdravotní péče, i národní zdravotní pojištění jsou oblasti, do kterých EU jednotlivým zemím nezasahuje. Budeme pevně hájit suverenitu rozhodování národních států v těchto oblastech.


Máte již zkušenosti s evropským politickým prostředím?

Ano, od roku 2002 jsem členem stálé parlamentní delegace při Radě Evropy. Tato instituce sídlí sice také ve Štrasburku, ale nesouvisí nijak s Evropskou unií. Práce v Radě Evropy je pro mne cennou zkušeností. Poznal jsme, že i v tak velké instituci je možné se prosadit a ovlivnit procesy, které probíhají.

Předseda naší delegace Miroslav Ouzký je respektovaný pravicový politik a je prvním místopředsedou frakce. Naši členové mají za sebou řadu zpráv a úspěšných podnětů, svými pozměňovacími návrhy jsme se pokoušeli ovlivnit doporučení, která z Rady Evropy vychází.


Co budete jako poslanci zvolení za O|DS v Evropském parlamentu prosazovat?

Občanská demokratická strana má velkou výhodu v tom, že každý v Česku zná naši značku a náš politický program. V Evropě budeme prosazovat to samé, co již více jak deset let prosazujeme v ČR. Budeme se zasazovat o snižování dní, menší míru přerozdělování, více svobody pro podnikání, méně zbytečných a brzdících regulací, nedotknutelnost soukromého majetku, suverenitu národních států v oblastech, které nejsou legislativou EU vázány. Budeme prosazovat rovné, stejné šance pro všechny členské státy EU, pro jejich občany. Politika EU a jejích členských zemí musí být politikou rozvoje a soutěže úspěšných, a ne politikou regulací a soutěžení v žádostech o dotace a podpory.


 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 1999–2004