Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Jak vládní koalice hodlá obcházet Parlament

aneb novela zákona o zdravotních pojišťovnách snese hodně

MUDr. Milan Cabrnoch, 5. dubna 2004

Těsně před třetím čtením je ve sněmovně vládní návrh novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách. Osud tohoto zákona, který je projednáván jako tisk 444, je poznamenán skandálně nekorektním způsobem projednávání.

Původně obsahoval vládní návrh novely pouze změny v zákoně o Všeobecné zdravotní pojišťovna č. 551/1991 Sb. a v zákone o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách č. 280/1992 Sb. Šlo o následující změny:

a) změny v pravidlech zacházení s fondy zdravotních pojišťoven

b) změny v orgánech a organizační struktuře VZP ČR

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona a navrhl následující:

a) oproti vládnímu návrhu upravit definici využití fondu prevence

b) svěřit rozhodování o organizační struktuře VZP ČR jejím orgánům

c) a drobné legislativní úpravy

Ve druhém čtení poslanci vládní koalice předložili k vládnímu návrhu zákona další pozměňovací návrhy. Většina těchto návrhů nijak nesouvisí s vládním návrhem zákona a dokonce se netýká zákonů, které vláda navrhla změnit :


a) změna pravidel jednání Správní rady - poslanec Zeman, ČSSD

b) změna zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb (1)., která zavádí zcela nová pravidla pro rozhodování pojišťovny ve věci dlužného pojistného a penále; změna není doplněna analýzou dopadů – poslanec Krákora, ČSSD

c) povinné každoroční zasílání výpisů uhrazené zdravotní péče všem pojištěncům; změna má mimořádné finanční dopady, které nejsou analyzovány – poslanec Votava, ČSSD

d) odvolávání ředitele VZP ČR – navrhuje se, aby ředitele odvolávala Poslanecká sněmovna bez doporučení Správní rady VZP ČR, ačkoli jej právě na doporučení Správní rady VZP ČR Poslanecká sněmovna volí – poslanec Votava, ČSSD

e) změna zákona o pojistném na zdravotní pojištění č. 592/1991 Sb (3)., která zavádí jiný způsob přerozdělení vybraného pojistného – zásadní systémová změna bez řádného odůvodnění a analýzy dopadů (o diskusi ani nemluvě) – poslanec Kubinyi, ČSSD

f) změna zákona o pojistném na zdravotní pojištění č. 592/1991 Sb (4)., která mění pravidla výběru pojistného – menší změna bez diskuse a bez analýzy dopadů – poslanec Janeček, KDU-ČSL

g) podstatná změna pravidel pro zacházení s prostředky fondu prevence a pravidel schvalování zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven oproti vládnímu návrhu – poslanec Říha, KDU-ČSL

Ve třetím čtení byl návrh zákona vrácen do opakovaného druhého čtení. Důvodem byly především rozsáhlé a neprojednané pozměňovací návrhy, popsané výše. Poslanci opozice předpokládali, že pozměňovací návrhy nebudou již předloženy, případně v menší míře a po řádné diskusi. Opak se stal pravdou. Výbor na narychlo svolané schůzi odsouhlasil původně již přijaté pozměňovací návrhy, a poslanci vládní koalice předložili v opakovaném druhém čtení sněmovně opět původní kritizované pozměňovací návrhy a navrch přidali další, zcela nové a pochopitelně vůbec neprojednané:


a) povinné každoroční zasílání výpisů uhrazené zdravotní péče všem pojištěncům; změna má mimořádné finanční dopady, které nejsou analyzovány – poslanec Votava, ČSSD

b) změna zákona o pojistném na zdravotní pojištění č. 592/1991 Sb (5). která zavádí další zcela jiný způsob přerozdělení vybraného pojistného – zásadní systémová změna bez řádného odůvodnění a analýzy dopadů (o diskusi ani nemluvě) – poslanec Grospič, KSČM

c) změna zákona o pojistném na zdravotní pojištění č. 592/1991 Sb (6). – vypuštění stropu pro stanovení pojistného – poslanec Filip, KSČM

d) odvolávání ředitele VZP ČR – navrhuje se, aby ředitele odvolávala Poslanecká sněmovna bez doporučení Správní rady VZP ČR, ačkoli jej právě na doporučení Správní rady VZP ČR Poslanecká sněmovna volí – poslanec Strnad, ČSSD

e) změna zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb (7)., která zavádí zcela nová pravidla pro rozhodování pojišťovny ve věci dlužného pojistného a penále; změna není doplněna analýzou dopadů – poslanec Krákora, ČSSD

f) změna pravidel jednání Správní rady - poslanec Zeman, ČSSD

g) změna zákona o pojistném na zdravotní pojištění č. 592/1991 Sb (8). která zavádí jiný způsob přerozdělení vybraného pojistného – zásadní systémová změna bez řádného odůvodnění a analýzy dopadů (o diskusi ani nemluvě) – poslanec Kubinyi, ČSSD

h) změna počtu a způsobu volby členů orgánů VZP – poslanec Dolejš, KSČM

i) zásadní změna zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb (9)., která mění pravidla úhrady léků a redukuje počet skupin hrazených léků na polovinu – poslanec Janeček, KDU-ČSL

j) úhrada schodku VZP ČR ze státního rozpočtu – poslanec Braný, KSČM

k) podstatná změna pravidel pro zacházení s prostředky fondu prevence a pravidel schvalování zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven oproti vládnímu návrhu – poslanec Říha, KDU-ČSL

Takový postup je nepřijatelný, a to z následujících důvodů:


a) zásadní změny systému zdravotního pojištění je třeba zavádět po řádné analýze dopadů a řádném připomínkovém řízení, tedy je předkládat nejlépe jako vládní návrhy

b) změny navrhované ve sněmovně je třeba navrhovat při projednávání ve výboru tak, aby k nim mohly být předneseny další pozměňovací návrhy (aby změny nemusely být apriori zamítány)

c) nepřímé novely zákonů by v tak zásad ním rozsahu neměly být přijímány bez předchozí odborné i politické diskuse

d) zásadní systémové změny by měl Parlament provádět až po projednání koncepce zdravotnictví, v tuto chvíli však ani vláda ještě koncepci neprojednala

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby bylo projednávání zákona přerušeno do doby přijetí koncepce zdravotnictví vládou a následném projednání koncepce zdravotnictví v Parlamentu.

Pokud tento návrh nebude přijat, navrhuji hlasovat proti většině pozměňovacích návrhů i proti návrhu zákona jako celku. Proti návrhu zákona budu hlasovat i tehdy, pokud by nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, a to proto, že zákon neomluvitelným způsobem tuneluje rezervy již nyní křehkého systému zdravotního pojištění.

1) červeně změny v zákonech, které nebyly předmětem vládní novely
2) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
3) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
4) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
5) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
6) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
7) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
8) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění
9) ve vládním návrhu novely se tento zákon nemění


 

Související:

 
 

Návrh novely zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách - sněmovní tisk 444

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003