Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Novela zákonů o zdravotních pojišťovnách

Milan Cabrnoch, 12. února 2004

V poslanecké sněmovně se projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákony upravující činnost zdravotních pojišťoven. Jedná se o zákon číslo 551/1991 Sb. o všeobecné zdravotní pojišťovně a zákon číslo 280/1992 o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.

Novela mění řadu ustanovení. Mění se organizační struktura VZP, pravidla se zacházení s prostředky fondů prevence pro všechny zdravotní pojišťovny, pravidla pro volení a odvolávání členů orgánů zdravotních pojišťoven, zavádí se právo veta pro jednotlivé skupiny členů orgánů pojišťoven (zástupci zaměstnavatelů, pojištěnců a státu).

Ani tato vládní novela nenapravuje zásadní problém zákonné úpravy provádění veřejného zdravotního pojištění. Je nepochybné, že v demokratické společnosti musí platit princip rovnosti před zákonem. V oblasti provádění veřejného zdravotního pojištění tomu tak není.

Rovnost před zákonem

Veřejné zdravotní pojištění provádí v ČR zdravotní pojišťovny., Jedna z nich, a to VZP, procuje podle jednoho zákona, ostatní podle jiného zákona. Pojišťovny tedy spravují pojistné, vybírané na základě zákona, podle rozdílných pravidel, nejsou si rovny před zákonem. Logicky si tak nejsou rovni před zákonem ani jejich pojištěnci. Taková právní úprava je principielně nesprávná. Vláda sociální demokracie za celých dosavadních šest let nenavrhla změnu tohoto stavu.

Rezervní fond

Zásadním problémem novely je přístup vládní koalice k rezervním fondům zdravotních pojišťoven a k zajišťovacímu fondu zdravotního pojištění.

Rezervní fond vytváří ze zákona každá zdravotní pojišťovna a jeho smyslem je vytvořit a udržovat rezervu pro mimořádné situace.

Zákon ukládá naplňovat tento rezervní fond tak, aby výše rezervy odpovídala nejméně 3% výdajů základního fondu (výdajům na úhradu zdravotní péče) v bezprostředních třech předchozích letech. Rezervní fond slouží podle zákona ke krytí schodků základního fondu a ke krytí zdravotní péče v případech výskytu hromadných onemocnění a přírodních katastrof nebo Pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného.

Znamená to, že pojišťovna použije prostředky z rezervního fondu tehdy, kdy nemá dostatek prostředků v základním fondu, tedy dost prostředků na úhradu zdravotní péče poskytnuté jejím pojištěncům.
Dále použije pojišťovna prostředky rezervního fondu v případě výskytu hromadného onemocnění a přírodních katastrof. V dnešní době, kdy svět opakovaně napjatě sleduje hrozbu šíření nebezpečných infekcí z Asie a kdy denně sledujeme diskuse o hrozbě bioterorismu je vytváření a udržování rezerv pro podobné případy více než aktuální a více než odůvodněné.

Posledním případem možného použití je situace pojišťovnou nezaviněného významného poklesu výběru pojistného. K takové situaci může vést jak stále se zvyšující nezaměstnanost, tak neplacení pojistného státními podniky. I taková je naše realita.

V této situaci vláda nejen že neukládá vytvářet větší rezervy, ale naopak navrhuje rezervy snížit, a t o až na polovinu. Takové řešení je nesprávné, neodpovědné, a ohrožuje bezprostředně jistoty všech účastníků veřejného zdravotního pojištění.

Znám důvody, které vedou vládu k takovému návrhu. Vláda, svázána nereálnými předvolebními sliby a ideologickými tabu sociální demokracie nemá řešení pro zdravotní pojištění, jehož výdaje překračují jeho příjmy a které se nezadržitelně sune ke krachu. V takové situaci sahá po všech možných rezervách a „vymetá kouty v sýpkách“. Tyto důvody však nejsou přijatelné. Naopak, politika „po nás potopa“ poškozuje každého jednoho občana této země.

Zajišťovací fond

Zajišťovací fond je společný pro všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny a jeho smyslem je ochrana pojištěnců pro případ krachu zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Zákon ukládá všem zaměstnaneckých zdravotním pojišťovnám přispívat do fondu. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5% průměrných ročních výdajů základního fondu (výdajů na úhradu zdravotní péče) zaměstnanecké zdravotní pojišťovny.

Prostředky fondu jsou určeny k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům likvidované zaměstnanecké zdravotní pojišťovny v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena.

Znamená to, že fond uhradí zdravotnickým zařízením péči poskytnutou pojištěncům zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, která se dostala do vážných problémů. Existence fondu dává pojištěncům zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jistotu, že jim v případě problémů jejich pojišťovny zdravotnická zařízení neodmítnou poskytnout zdravotní péči.

Vládní koalice navrhuje ukončit plnění zajišťovacího fondu. Pokud nebude zajišťovací fond dávat jistotu úhrady péče v případě krachu pojišťovny, budou se zdravotnická zařízení v případě problémů zaměstnanecké pojišťovny obávat že jim poskytnutá péče nebude uhrazena a budou se tedy obávat takovou péči poskytnout.

Zablokování zajišťovacího fondu je nesprávné, jeho důsledkem je snížení jistot pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a v případě problémů zdravotní pojišťovny dopadne tato změna na pojištěnce a ohrozí dostupnost zdravotní péče.


 

Související:

 
 

Sněmovní tisk 444 - stav projednávání návrhu zákona

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003