Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Stanovisko k odmítnutí DRG

MUDr. Milan Cabrnoch, 27. listopadu 2003

názor

Již od poloviny roku 1997 trvá v úhradě ústavní zdravotní péče nevyhovující provizorium. Tehdy se pojišťovny dohodly s vedením nemocnic dohodly na dočasném řešení formou tzv. paušálů. Paušály měly být použity po velmi krátkou dobu, již tehdy se hovořilo o brzkém zavedení DRG.

Svržení pravicové vlády skupinkou dnes již zapomenutých ambiciózních jednotlivců, krátká epizoda úřednické vlády a již šest let vlády sociálních demokratů zcela zablokovalo vývoj, a to nejen v úhradách ústavní zdravotní péče. Provizorium se svou dočasností blíží dočasnému pobytu bratrských vojsk. Zcela nevyhovující způsob úhrady ústavní péče blokuje rozvoj nových technologií i potřebnou restrukturalizaci péče. Rozdělování peněz je nespravedlivé a nemotivující, peníze nesledují poskytnutou péči a již vůbec ne její kvalitu.

DRG není samospasitelné ani nepřinese více peněz. Úhrada péče prostřednictvím systému klasifikace pacientů podle diagnóz a způsobu léčby však je spravedlivějším způsobem rozdělování prostředků. Peníze pode DRG sledují péči, motivují k efektivitě jejího poskytování i ke zvyšování kvality péče a umožňují jak kvalitativní, tak nákladové porovnávání péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních.
Špidlova vláda již delší dobu slibuje změnu ve způsobu úhrady ústavní zdravotní péče. Odborná veřejnost se již před lety shodla na vhodnosti způsobu klasifikace pacientů podle DRG. Vláda již vydala možná desítky milionů korun na přípravu k zavedení DRG v České republice. Odklad zavedení DRG chápu jako vážnou chybu, které poškozuje především pacienty, občany. Odklad, ke kterému zřejmě došlo díky tlaku těch, kteří by na spravedlivějším rozdělování peněz ztratili, tedy málo efektivních a zbytečně nákladných nemocnic, nic nevyřeší. Pouze se opět potvrzuje, že sociální demokracie umí slibovat, ale neumí sliby plnit.


 

Související:

 
 

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003