Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Další návrh zákona o způsobilosti lékařů

MUDr. Milan Cabrnoch, 15. října 2003

legislativa

Na pořadu 22. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla zahájena včera, byl mimo jiné zařazen k prvnímu čtení vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Tento v pořadí již devátý návrh zákona má sněmovní tisk 445.

Žádný z předchozích návrhů nebyl přijat, poslední skončil až poté, kdy byl vrácen Senátem a Sněmovna nepodpořila ani senátní, ani původní sněmovní verzi návrhu.

Návrh zákona obsahuje podmínky, za kterých je osoba způsobilá k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a lékárníka na území České republiky.

Návrh stanoví podmínky odborné způsobilosti, specializované způsobilosti, zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Stanoví pravidla pro získávání specializované způsobilosti, způsobilosti k samostatnému výkonu povolání a popisuje zásady celoživotního vzdělávání.

Návrh zákona extenzivně definuje jak zdravotní způsobilost, tak bezúhonnost. V těchto bodech výrazně překračuje přístup obvyklý jak v zahraničí, tak u jiných povolání v ČR.

Jedním z kruciálních bodů všech předchozích návrhů zákona byl výčet specializačních oborů pro lékaře. tento návrh definuje obory v příloze zákona, definuje je prostým výčtem, a to v počtu 83. Tento přístup byl opakovaně předmětem kritiky, není v zahraničí obvyklý a z odborného pohledu na věc je nesprávný. I přes konkrétní sněmovnou ani senátem nezpochybněné výčty hlavních oborů vláda znovu diferenciaci oborů ve svém návrhu nepřipouští.

Vládní návrh znovu obsahuje princip, na základě kterého hlasoval klub ODS proti předchozímu návrhu zákona. Jedná se o způsob stanovení vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů (§ 5 odst. (5), § 8 odst. (4) a § 11). Podle návrhu tyto programy stanoví ministerstvo vyhláškou a přitom spolupracuje s komorami a odbornými společnostmi. Požadujeme, aby ministerstvo stanovilo tyto programy na návrh odborných společností, komor a lékařských fakult. Role akreditovaných a vzdělávacích zařízení není významná.

Návrh zákona může být podle mého názoru propuštěn do druhého čtení, ve kterém budeme navrhovat změny v oblasti zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a způsobu stanovení vzdělávacích programů.


 

Související:

 
 

Vybrané téma: Zákon o vzdělávání ve zdravotnictví naleznete zde

Návrh zákona o vzdělávání naleznete zde (dokument MSWord 304kB)

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003