Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Vládní koalice odmítá informovat sněmovnu o kritické situaci ve zdravotnictví

MUDr. Milan Cabrnoch

14. října 2003

Před několika dny jsem obdržel dopis od pana doktora (lékárníka) Miloše Koukola z Hořic. Tento dopis je podle mého názoru dobrou ilustrací dramaticky narůstajících problémů v českém zdravotnictví. Protože je dopis relativně velmi krátký, dovolím si jej uvést v nezkrácené podobě:

Jak to vidí lékárník

Dokud jsem o opožděných platbách VZP jen slyšel, nevěnoval jsem tomu pozornost. Nyní tento problém prožívám v lékárně na vlastní kůži, když mám potíže se zajištěním léků pro pacienty.
Děsí mě představa, až v této situaci bude většina poskytovatelů zdravotní péče (lékaři, zubaři, lékárníci).

Obracím se na Vás, zda můžete v rámci Vašich možností a schopností pomoci hledat řešení platební neschopnosti VZP, respektive financování zdravotní péče.

p.koukol@centrum.cz

P.S. Celý parlament kontroluje vládu, a tak Vás žádám - Ptejte se všech ministrů co dělají pro řešení této situace tak, aby nedošlo k ohrožení dostupnosti zdravotní péče všech občanů této republiky.

Každý den a ze všech stran jsme konfrontováni informacemi o tom, jak se rychle prohlubuje jen obtížně řešitelná krize ve zdravotnictví. Téměř všichni, kdo se ve zdravotnictví pohybují, se shodují na tom, že krize je vážná, podle některých dokonce nejvážnější od roku 1989.

Projevy krize jsou jasné - klesající schopnost zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení s vládou chybně nastavenými parametry systému. Pojišťovny vláda nutí vydávat více, než přijímají, a zcela ignoruje jejich dlouhodobá varování i návrhy na řešení. Zdravotnická zařízení vláda nutí vydávat především na mzdové prostředky více, než si vzhledem ke svým příjmům mohou dovolit. Vládní politika vede, jak mnozí již před mnoha měsíci varovali, k postupnému zadlužování celého systému.

Problémy se týkají plošně všech zdravotních pojišťoven a všech zdravotnických zařízení. Zvláštní postavení mají bývalé okresní, nyní krajské nemocnice, kterým navíc k těmto problémům vláda přidala své miliardové dluhy, ke kterým se za celý rok nedokázala postavit čelem - namísto přiznání odpovědnosti se vláda k volání po odpovědnosti za své dluhy staví hluchá a slepá a namísto řešení kličkuje jako zajíc.

Dnes (14. října) byla zahájena schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu. Poslanci ODS (Cabrnoch) navrhli na pořad jednání nový bod s názvem Zpráva vlády o situaci ve zdravotnictví (stenozáznam naleznete zde). V rámci tohoto bodu jsme očekávali informaci vlády o rozsahu problémů, jejich příčinách a především jejich řešení. Předpokládali jsme, že si je vláda vědoma odpovědnosti za závažnou situaci, která mílovými kroky spěje k omezení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany ČR.

Namísto seriozní a odpovědné diskuse však poslanci vládní koalice odmítli zařazení tohoto bodu na program jednání sněmovny (záznam hlasování naleznete zde). Diskuse ve sněmovně tedy nebude, ani poslanci ani veřejnost nebudou informováni o příčinách, hloubce ani o řešení krize.

Můžeme jen spekulovat o tom, zda vládní strany odmítly diskusi proto, že nechtějí pojmenovat příčiny, nebo že tají rozsah krize, nebo že neznají její řešení. Možná je pravda trochu jednodušší - paní ministryni se diskuse o neschopnosti vlády řešit zdravotnictví prostě nehodí do předvolební kampaně před senátními volbami, ve kterých v Brně kandiduje. Tak tedy, brňané, šťastnou ruku ve volbách!


 

Související:

 
 

Bylo vytvořeno vybrané téma: Podzimní krize ve zdravotnictví

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003