Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Koncepce zdravotnictví - vláda svůj úkol nesplnila

MUDr. Milan Cabrnoch, 8. dubna 2003

projev na plánu 14. schůze sněmovny

V návrhu pořadu čtrnácté schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je zařazen bod číslo 84, kterým je projednávání materiálu Teze střednědobé politiky ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 až 2006, tisk 238.
Navrhuji tento bod vyřadit z programu čtrnácté schůze sněmovny a neprojednávat jej.

Důvodem k mému návrhu je skutečnost, že sněmovna svým usnesením číslo 224 ze své osmé schůze, přijatým dne 10. prosince 2002, požádala vládu ČR o předložení materiálů, které svým obsahem i formou přinesou poslancům podstatně obsáhlejší a potřebnější informace než které obsahuje tisk 238.

Předpokládám, že vláda nebude usnesení sněmovny 224 arogantně ignorovat a vyžádané materiály skutečně sněmovně v dohledné době předloží. Jsem si jist, že všichni členové vlády vnímají stávající kritickou situaci ve zdravotnictví, způsobenou již pět let odkládaným řešením narůstajících problémů a akcentovanou naprosto nepřipraveným přehozením podstatných odpovědností bez potřebných kompetencí na kraje.

Dovoluji si těm, kdo se problematice nevěnují tak podrobně, připomenout, že tato sněmovna požádala vládu o to, aby sněmovně předložila ve spolupráci s kraji do 15. února 2003

  1. koncepci zdravotnictví
  2. návrhy restrukturalizace lůžkového fondu stávajících nemocnic
  3. návrhy na zefektivněn kontroly financování lůžkových zdravotnických zařízení

Není pochyb o tom, že tisk 238 není žádným požadovaných materiálů.

Nechci kritizovat fakt, že žádný z požadovaných materiálů nebyl vládou předložen v požadovaném termínu, tedy před 15. únorem 2003. Bezpochyby jde o velmi obsažné a potřebné materiály a jsem ochoten ještě několik dnů počkat.
Faktem je, že tisk 238 nejeví žádné známky toho, že by byl předkládán vládou ve spolupráci s kraji. Naopak se zdá, že nejméně některé kraje se od tohoto materiálu distancují a odmítají jej. Souhlas krajů, na které jsme zákonem přenesli velkou část odpovědnosti za zdravotnictví, je u koncepce, má-li být vnímána vážně a má-li se stát skutečně podkladem k dalšímu rozvoji zdravotnictví, potřebný a nezbytný.

Je zřejmé, že teze koncepce nemohou nahradit koncepci. Teze jsou podkladem pro toho, kdo koncepci zpracovává, nemohou však být předkládány někomu, kdo má koncepci schvalovat či kdo si ji dokonce vyžádal.

Každému je jasné, že ať již koncepce (nebo dokonce pouze její teze) jednoho resortu se musí zákonitě zásadně lišit od koncepce (nebo jejich tezí) pokud půjde o koncepci vlády. Právě proto požádala sněmovna o koncepci zdravotnictví vládu, protože jsme si všichni vědomi toho, že nad koncepcí zdravotnictví musí zcela zákonitě v každé vládě každé země vzniknout velmi ostrá diskuse, jejímž výsledkem může být pouze kompromis lišící se od představ resortu.

Materiály, které si sněmovna od vlády vyžádala současně s koncepcí zdravotnictví mají smysl právě jen tehdy, pokud budou zpracovány, předkládány, přijímány a především politicky podpořeny a realizovány současně s touto koncepcí.
Proto se obracím na všechny poslankyně a poslance s tím, abychom odmítli projednávat nám předložený částečný materiál jednoho resortu v podobě jeho tezí. Nechť se tezemi zabývají ti, kdo z nich zpracují koncepci resortu, nechť resortní ministr předloží tuto koncepci vládě, nechť na jejím základě vláda vytvoří koncepci vládní.

Počkejme na to, až vláda nalezne cestu k otevřené diskusi s kraji a předloží nám koncepci zdravotnictví, s kterou bude ztotožněna nejen vláda, ale i kraje, jak jsme již jednou žádali. Počkejme až bude na stole koncepce a spolu s ní návrh restrukturalizace lůžkového fondu a návrh pravidel kontroly lůžkových zařízení. Potom budeme tyto materiály, o které jsme vládu v prosinci minulého roku požádali, vážně projednávat a pokusíme se na nich postavit něco, co naše zdravotnictví opravdu potřebuje - koncepci zdravotnictví přijatou Parlamentem!

Jsem si jist, že projednávání tezí resortní politiky ministerstva je slepou uličkou na této cestě. Nemáme tolik času, abychom mohli slepé uličky prohledávat - to přenechme věčnému géniu Járy Cimrmana.


 

Související:

 
 

Doplněno 9. dubna 2003: Můj návrh na vyřazení bodu schůze číslo 84 z programu čtrnácté schůze PSP, kterým bylo projednávání materiálu Teze střednědobé politiky ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 až 2006, byl v hlasování pořadové číslo 13 zamítnut. Přítomno bylo 176 poslanců, pro hlasovalo 49, proti 91.

Teze střednědobé koncepce resortní politiky Ministerstva zdravotnictví ČR v letech 2003 - 2006 - tisk 238 (stránky PSP)

Usnesení Poslanecké sněmovny č. 224 z 10. prosince 2002 (stránky PSP)

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003