Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Výbor ukončil projednávání zákona o způsobilosti

MUDr. Milan Cabrnoch, 12. března 2003

legislativa

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na své dnešní (12. března 2003) schůzi ukončil projednávání vládního návrhu zákona o způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (tisk 53).

Tento vládní návrh byl Parlamentu předložen vládou 23. září 2003. Zpravodajem k tomuto návrhu zákona jsem byl určen já.

Návrh zákona prošel prvním čtení v Poslanecké sněmovně dne 8. října 2002. Byl (mnou) podán návrh na vrácení předkladateli k dopracování, tento návrh však většinou jednoho hlasu nebyl přijat a tak návrh zákona postoupil do druhého čtení. Poslanecká sněmovna současně rozhodla o přikázání tohoto návrhu zákona k projednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Výbor zahájil projednávání návrhu zákona dne 6. listopadu 2002 na své 3. schůzi. Na této schůzi však výbor pouze rozhodl o dalším způsobu projednávání vládního návrhu. Výbor svým usnesením č. 26 rozhodl o přerušení projednávání návrhu zákona v podrobné rozpravě a o doporučení, aby poslanci předložili své případné pozměňovací návrhy do konce listopadu 2002.

Na 5. schůzi VSPZ dne 7. února 2003 byl návrh zákona projednáván znovu, již podruhé. Na této schůzi byl předložen komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Maštálky. Tento pozměňovací návrh je ve své podstatě novým návrhem zákona. Vznikl na ministerstvu zdravotnictví zohledněním velké části připomínek, které k původnímu vládnímu návrhu vznesli někteří poslanci.

Na můj návrh zpravodaje výbor hlasováním stanovil další proceduru projednávání tisku 53. Za základ pro další projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Maštálky.

Na své 10. schůzi VSPZ dne 12. března 2003 vznesli jednotliví poslanci své pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů nebylo mnoho a poslanci jejich předložení jak zpravodaji, tak předkladateli (MZ) avizovali v dostatečném časovém předstihu, probíhalo hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích okamžitě po jejich předložení. Závěrem členové výboru přijali usnesení, ve kterém doporučují sněmovně přijetí zákona ve znění pozměňovacích návrhů, které výbor přijal.

Zpravodaj ve spolupráci s pracovníky kanceláře Poslanecké sněmovny připraví text zákona se zapracovanými změnami. Tento text bude předložen sněmovně ve druhém čtení na nejbližší schůzi. Ve druhém čtení mohou ještě poslanci předkládat další pozměňovací návrhy, o kterých budou vzápětí, pravděpodobně s odstupem jen několika dnů, hlasovat. Dá se důvodně předpokládat, že sněmovna návrh zákona, přepracovaný od základů poslanci, přijme. Dále bude o zákonu rozhodovat Senát a poté po podpisu panem prezidentem Klausem a zveřejnění ve Sbírce zákonů vstoupí zákon v platnost.


 

Související:

 
 

Téma: "zákon o vzdělávání ve zdravotnictví"

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003