Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Zákon o způsobilosti – stav projednávání k 7. únoru 2003

MUDr. Milan Cabrnoch, 7. února 2003

legislativa

Vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů byl Parlamentu předložen vládou dne 23. září 2002 a je projednáván jako sněmovní tisk 53. Zpravodajem k tisku 53 jsem byl určen já.

Návrh zákona prošel prvním čtení v Poslanecké sněmovně dne 8. října 2002. Byl podán návrh na vrácení předkladateli k dopracování, tento návrh však většinou jednoho hlasu nebyl přijat a tak návrh zákona postoupil do druhého čtení. Poslanecká sněmovna současně rozhodla o přidělení tohoto návrhu zákona k projednání Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Výbor zahájil projednávání návrhu zákona dne 6. listopadu 2002 na své 3. schůzi. Na této schůzi však výbor pouze rozhodl o dalším způsobu projednávání vládního návrhu. Výbor svým usnesením č. 26 rozhodl o přerušení projednávání návrhu zákona v podrobné rozpravě a o doporučení, aby poslanci předložili své případné pozměňovací návrhy do konce listopadu 2002.

Na 5. schůzi VSPZ dne 7. února 2003 byl návrh zákona projednáván znovu, již podruhé. Na této schůzi byl předložen komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Maštálky. Tento pozměňovací návrh je ve své podstatě novým návrhem zákona. Vznikl na ministerstvu zdravotnictví zohledněním velké části připomínek, které k původnímu vládnímu návrhu vznesli někteří poslanci.

Na můj návrh zpravodaje výbor hlasováním stanovil další proceduru projednávání tisku 53. Za základ pro další projednávání byl vzat komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Maštálky. K tomuto základu mohou jednotliví poslanci vznést pozměňovací návrhy na příští schůzi výboru. pokud bude pozměňovacích návrhů malé množství, bude o nich výbor hlasovat, pokud bude pozměňovacích návrhů nemalé množství, bude o nich výbor hlasovat na své další následující schůzi.


 

Související:

 
 

Se zněním komplexního pozměňovacího návrhu poslance Jiřího Maštálky se můžete seznámit zde. (dokument MS Word, 258kB)

Vše o zákoně o způsobilosti naleznete zde

Vládní návrh zákona o způsobilosti, tisk 53, naleznete zde

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003