Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu na rok 2003

MUDr. Milan Cabrnoch, 11. prosince 2002

pozměňovací návrh

Ve druhém čtení státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně jsem přednesl následující návrhy:

Navrhuji:

1) v kapitole 335, program Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení, číslo programu 335 210 zařadit novou položku „Nemocnice Mělník – dostavba operačních sálů“ ve výši 35 mil. Kč.

2) v kapitole 335, program Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení, číslo programu 335 210 zařadit novou položku „Nemocnice Městec Králové – rekonstrukce kuchyně a rozšíření OCHRIP“ ve výši 48 mil. Kč.

3) V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa navrhuji v programu č. 298 110 podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury zařadit novou položku s názvem „ Výstavba územního střediska záchranné služby Středočeského kraje“ ve výši 65 mil. Kč.

4) V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa snížit položku Vládní rozpočtová rezerva o 148 mil. Kč.
alternativně pokud nebude přijat návrh pod bodem 4 navrhuji:

5) V kapitole 398 Všeobecná pokladní správa snížit položku Realizace státních záruk o 148 mil. Kč.

Žádám, aby byl každý bod mého návrhu hlasován zvlášť.


Důvodem je skutečnost, že uvedené akce, ktere jsou bezpochyby velmi potřebné, ministerstvo zdravotnictví bez přijatelného odůvodnění odmítlo do vlastního návrhu státního rozpočtu zařadit.


O návrzích bude sněmovna hlasovat 17. prosince 2002.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003