Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Komunikace lékař – pacient: pacienti budou mít k dispozici kopie všech zpráv

Podle vysokého představitele britského ministerstva zdravotnictví by všichni lékaři Národní zdravotní služby (NHS) měli od dubna 2004 pacientům posílat kopie všech žádanek a výsledků odborných vyšetření, které se jich týkají. Cílem je zlepšit komunikaci mezi lékařem a pacientem. Každý dopis a zpráva o pacientovi, které posílá lékař svému kolegovi, by měl pacient obdržet v kopii. Pacient si samozřejmě může zvolit, že kopie dostávat nechce. V současnosti britská vláda financuje 10 pilotních projektů, které ukazují, že pacienti oceňují, když mohou dostávat kopie zpráv, které se jich týkají. Podobná praxe je již mezi některými lékaři ve Velké Británii rozšířena.Podle lékaře jednoho z psychiatrických oddělení, na kterém posílají kopie zpráv pacientům již od ledna 2002, považuje 96 procent pacientů posílání kopií za dobrý nápad a stejný počet uvádí, že kopie jsou pro ně srozumitelné. Více než čtyři z pěti pacientů se domnívají, že tato praxe by měla být rozšířena i na další obory.

Posílání kopií pacientům má však i své odpůrce. Jedním z jejich argumentů je, že kopie se mohou omylem dostat do nepovolaných rukou. Tento případ se na výše uvedeném psychiatrickém oddělení skutečně stal - jedna z více než tisíce kopií byla zaslána na špatnou adresu. Někteří odpůrci také tvrdí, že lékaři píšící zprávu, jejíž kopii dostane pacient, budou ze zprávy záměrně vypouštět některé informace. Výzkum na jiné psychiatrické klinice ukázal, že z celkem 76 zpráv v 56 případech lékaři nic nevypustili a v 17 případech vypustili alespoň jednu informaci; ve zbývajících třech případech kopii zprávy pacientovi vůbec neodeslali.

Zdroj: Eaton L. Patients should be sent copies of doctors letters about them. BMJ
2002;325:1056.

Další informace lze nalézt na http://www.doh.gov.uk/patientletters/issues.htm

Komentář: MUDr. Milan Cabrnoch, 1. prosince 2002

Je nesporné, že komunikace představuje ve zdravotnictví závažný problém. S vynaložením ohromných nákladů vzniká nesmírné množství informací, které mají velký význam doslova pro životy a zdraví těch, kterých se týkají, tedy pacientů. S narůstajícím množstvím informací se stále častěji stává, že informace sice existuje, ale není k disposici v čase a místě rozhodování. Tedy ten, kdo rozhoduje (lékař), nemá při rozhodování k disposici všechny informace, které o daném pacientovi jsou k disposici a kterých by při rozhodování mohl využít. Není pochyb o tom, že pokud by ten, kdo rozhoduje, měl informace k disposici, rozhodl by rychleji a kvalitněji. Tím by bylo dosaženo kvalitnější zdravotní péče a šance pacienta na přežití či vyléčení by se zvýšila.

Kvalita zdravotní péče, tedy vyšší šance přežít a uzdravit se, je především v zájmu pacienta. Proto je v jeho zájmu také správná komunikace. Častěji než dříve se zájem pacientů lépe hospodařit s informacemi promítá do různých projektů. Jedním z nich je výše popisované poskytování výsledků pacientům. uvědomělý pacient si potom své informace nosí s sebou a zvyšuje tak pravděpodobnost toho, že až bude informace skutečně potřebovat, bude je mít k disposici.

Zasílání kopií nálezů a zpráv je ovšem organizačně i ekonomicky velmi náročné. Otázkou může být, nakolik jsou závěry vyšetření pro pacienty srozumitelné, ale znovu opakuji, že význam informací spočívá nikoli v tom, aby jim pacient beze zbytku porozuměl, ale aby je měl k disposici ve chvíli, kdy o jeho životě a zdraví rozhoduje jiný lékař. Otázka ochrany důvěrných informací je pochopitelně nepominutelná, ale nikoli prvotní.
Český úspěšně se rozvíjející projekt zdravotní knížky pacienta na Internetu (iZIP) řeší podobnou problematiku, jako výše zmíněné anglické pilotní projekty. Používá ale modernější a efektivnější technologie (Internet). Současně od sebe odděluje zdravotnickou dokumentaci, kterou má lékař a případně si ji vyměňuje s jinými lékaři, a informaci pro pacienta, kterou lékař pacientovi sděluje a současně ji zapisuje do jeho zdravotní knížky na Internetu („zapište mi tam prosím, co mi říkáte, pane doktore, abych to nezapomněl…“). Tyto informace se mohou shodovat, ale v odůvodněných případech se mohou i lišit, především mírou podrobnosti a srozumitelnosti pro laika.

Nepochybuji o tom, že informací bude přibývat, jejich význam bude narůstat a zájem pacientů mít tyto informace k disposici bude stoupat. S tímto trendem, který staví pacienta zcela přirozeně doprostřed dění a rozhodování o zdravotní péči, se ztotožňuji a podporuji jej.


 

Související:

 
 

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003