Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Ministryně zdravotnictví rozdává odborné funkce špičkovým politikům a poslancům své strany

MUDr. Milan Cabrnoch, 18. října 2002

dopis

Ministryně zdravotnictví Marie Součková jmenovala s účinností k 1. říjnu 2002 svým poradcem (není mi známo zda placeným nebo ne) poslance ČSSD a člena Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana MUDr. J. Kubinyi. Vedle toho stejného pána současně jmenovala předsedou Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky. Tato komise má podle pana Kubinyi za úkol „dohlížet nad rozmístěním a využitím drahé přístrojové techniky“. Ve skutečnosti tato komise především rozhoduje o tom, zda zdravotní pojišťovny s tím kterým zdravotnickým zařízení uzavřou či neuzavřou smlouvu o poskytování a úhradě péče, poskytované s pomocí nákladných přístrojů, tedy o tom, která nemocnice i přístroj koupí a která ne.

Ministryně jmenuje do komise, která rozhoduje o tom, zda „někdo má a někdo nemá“, tedy do komise, která by měla být výsostně odborná a rozhodovat nestranně, svého stranického kolegu, a dokonce poslance. Tento projev arogance moci a sebejistoty stávající vládní levicové koalice může být pouhým začátkem kádrové politiky v resortu. Proto pokládám za nutné se mu rázně postavit.


Poslanci Kubinyi jsem zaslal následující dopis:

Vážený pane kolego,
obdržel jsem, zřejmě jako i řada dalších, kopii Vašeho nedatovaného dopisu ve věci Vašeho jmenování poradcem ministryně zdravotnictví a předsedou Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky.

Oceňuji Vaši otevřenost a upřímnost, se kterou sdělujete výše uvedené skutečnosti svým kolegům poslancům. Nepochybuji o tom, že jste v uvedené problematice odborníkem a že chcete zůstat nestranným. Přesto v žádném případě nemohu s takovou politizací odborného rozhodování souhlasit. Nehledejte prosím v mém nesouhlasu nic osobního, nic takového v něm nenajdete.

Není pochyb o tom, že ministr zdravotnictví může jmenovat svým poradcem koho uzná za vhodné. Jmenování poslanců, kteří by se měli věnovat s plným nasazením legislativní práci však hodnotím jako nesprávné. Poslanec, byť vládní strany, má být kritikem a hodnotitelem odborné práce ministerstva a vlády a ne suplovat nedostatečné odborné kapacity vládního úřadu.

Komise pro posuzování rozmístění přístrojů vybrané zdravotnické techniky je poradním orgánem ministra zdravotnictví. Přesto je skutečností, že členové a zvláště potom předseda této komise požívají (jako každý úředník, který má moc rozhodovat) v odborné veřejnosti značné vážnosti. Komise de facto rozhoduje o tom, zda si nemocnice, a to nejen státní, ale i nestátní či soukromá, může zakoupit nákladnou zdravotnickou techniku, resp. zda se jí podaří uzavřít se zdravotními pojišťovnami smlouvu o úhradě zdravotní péče poskytované s pomocí této nákladné techniky. Komise tedy rozhoduje, kde bude či nebude CT, ozařovač či podobný přístroj.

Poslanec Parlamentu, zvolený v určitém volebním obvodu a na kandidátce určité politické strany, nemůže být nezávislým odborníkem. Nebude rozhodovat nezávisle, protože jeho postavení a funkce vzniká ze závislosti, ze závislosti na volebním výsledku jak v primárních volbách uvnitř strany, tak ve volbách do Parlamentu. Každé rozhodnutí tohoto vysokého politika je pochopitelně ovlivněno jeho vztahy uvnitř jeho strany i vztahy k volebnímu obvodu. I kdyby se od všech těchto vazeb a vztahů dokázal politik při výkonu odborné práce oprostit, vždy zde zůstává aspekt „toto rozhodnutí pro nás udělala komise v čele s panem…, děkujeme mu.“

Ministr zdravotnictví by neměl svým poradcem jmenovat poslance. Poslanec je placen jako poslanec a nemá být z veřejných zdrojů placen podruhé za to, co již je náplní jeho práce – tedy i být rádcem ministrovi své strany. Ministr by neměl do odborné komise jmenovat špičkové aktivní politiky. Komise má vytvořit názor odborný, politický názor a politickou odpovědnost musí nést ministr. Pokud se již ministr rozhodne, a podle mne chybně, do orgánu, který významně zasahuje do exekutivy, jmenovat aktivní špičkové politiky, měl by pro vyváženost jmenovat zástupce více (všech) stran a rozhodně nikoho z nich nestavět do čela komise.

Vážený kolego, věřím, že svou radou a názorem můžete pomáhat paní v ministryni jako poslanec vládní strany. Jsem přesvědčen, že byste měl poradenství a především odborné funkce v exekutivě přenechat odborníkům mimo aktivní špičkovou politiku. Pokud snad jste jako odborník v daném tématu v naší zemi nenahraditelný, bylo by snad správnější věnovat se odborné práci a vzdát se svého poslaneckého mandátu.

 

 

Související:

 
 

 

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003