Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Stanovisko k vládnímu návrhu zákona - tisk č. 43

MUDr. Milan Cabrnoch, 13. září 2002

vystoupení v Poslanecké sněmovně

Vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který nazvala zákonem, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění.
Vláda navrhla projednání tohoto návrhu zákona v režimu legislativní nouze.

Obsah návrhu je rozdělen do tří navzájem nesouvisejících oblastí.

V první oblasti se zkracuje doba, po kterou je některým představitelům státní moci poskytován plat v době jejich pracovní neschopnosti. Tato úprava zmenšuje rozdíly mezi těmito představiteli státní moci a zaměstnanci. V principu s touto změnou souhlasím. V žádném případě však nemohu souhlasit s tím, aby taková změna byla projednávána v režimu legislativní nouze a projednávána v souvislosti s katastrofálními povodněmi.

Díky navrhované změně uspoří státní rozpočet teoreticky podle plánu vlády nejvýše deset milionů korun za rok, tedy rozhodně se nejedná o zdroj financí, který by bylo možné využít k řešení následků povodní. Jediný důvod, kterým lze navrhovanou změnu vysvětlit, je zamaskování skutečného obsahu návrhu zákona touto mediálně zajímavou drobností. Takový podvod na veřejnosti nemůže zůstat neobjasněn.

V druhé oblasti vládního návrhu dochází ke snížení dávek nemocenského pojištění.

Od 1. ledna 2003 budou v případě přijetí tohoto návrhu vypláceny nižší dávky v nemoci, dávky v mateřství a dávky při péči o nemocné dítě. Tyto dávky budou nižší ne pouze v roce 2003, ale trvale i v dalších letech.

Vláda hodlá nemocné občany, matky a rodiče ošetřující nemocné děti zkrátit ročně o 800 milionů korun.
Občanská demokratická strana byla v minulém volební období proti zvyšování dávek v nemoci. Stávající, sociálně demokratickou vládou prosazený systém nemocenských dávek, je demotivační a tak jak jsme před několika lety varovali, vede k nárůstu pracovní neschopnosti. Se snížením těchto dávek tedy nemůžeme nesouhlasit.

Zcela rozdílný je však problém snížení dávek v mateřství a dávek při ošetřování nemocného dítěte. Dopad tohoto snižování ponesou mladé rodiny s malými a na víc nemocnými dětmi. S takovým snižováním nemohu souhlasit. Obdivuji, s jak silným žaludkem disponují ti, kdo na jedné straně halasně hovoří o podpoře porodnosti a mladých rodin s dětmi, vehementně prosazují přídavky na děti pro ty, kdo je nepotřebují, a na druhé straně snižují matkám nemocných dětí dávky při jejich ošetřování.

Tvrzení o zdrojích pro vypořádání se s následky povodní nemůže obstát. Vláda má dostatek prostředků z jiných zdrojů a není ničím nucena sahat mladým rodičům na dávky v mateřství a dávky při ošetřování nemocného dítěte.

V třetí oblasti návrhu se odsouvá termín pro stanovení koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění.

Jde o technické opatření. Není jasné, zda je jeho důvod skutečně objektivní, nebo zda jím vláda pouze napravuje chybu, která se stala při zanedbání zálohování dat Českého statistického úřadu. Bohužel ani předkládající ministr Škromach nebyl při jednání výboru schopen pravý důvod odkladu objasnit.

Je obvyklé, že návrh zákona je pojmenován podle nejdůležitější změny, kterou návrh obsahuje. Vláda však zákon nazvala podle jeho populistického bodu, který se sice může občanům líbit, avšak skrývá pravý obsah návrhu. Ve skutečnosti dopadne navržená změna na nemocné zaměstnance, matky na mateřské dovolené a rodiče, kteří pečují o nemocné děti. Dopad vládního návrhu na tyto skupiny obyvatel bude nejméně osmdesátkrát větší, než dopad na soudce a další představitele státní moci.

Vláda se pokusila veřejnosti pravdu skrýt. Poslanecká sněmovna by to však opakovat neměla. Navrhuji proto změnu názvu zákona na:

"Vládní návrh zákona o snížení dávek v nemoci, dávek v mateřství a dávek při ošetřování nemocného dítěte a o změně dalších zákonů."

Nepochybuji o tom, že návrh zákona nalezne ve sněmovně dostatečnou podporu. Se zkrácením lhůty, po kterou je soudcům a dalším vyplácen plat v době pracovní neschopnosti souhlasím. Nemohu nezdůraznit, že se tato změna žádným způsobem nedotýká následků povodní. Zařazení tohoto návrhu do balíčku řešení následků povodní je zřetelným zneužitím situace s cílem zakrýt před veřejností skutečný obsah návrhu zákona.

Se snížením dávek v nemoci nelze nesouhlasit, byť je celkový systém nemocenských dávek velmi špatný, velmi demotivující a potřebuje systémovou změnu tak, aby dále nevedl k zneužívání a nárůstu pracovní neschopnosti.
S dopady na matky a rodiče nemocných dětí rozhodně souhlasit nemohu.

Proti prodloužení lhůty pro stanovení koeficientu nemám zásadní námitky.

V návrhu zákona jsou obsaženy tak různé změny, že je obtížné se rozhodnout, zda podpořit ty dobré či se postavit proti těm špatným. Režim legislativní nouze nedává žádný prostor pro řádnou odbornou diskusi o změnách a jejich skutečných důvodech a dopadech.

Budu hlasovat pro návrh zákona. Současně však důrazně vyzývám vládu, aby předložila sněmovně návrh změny úpravy nemocenského pojištění tak, aby bylo provázáno s pojištěním úrazovým a zdravotním, aby dávky byly v relaci s pojistným, aby se omezil umělý nárůst pracovní neschopnosti a aby byly více než nyní podporovány matky na mateřské dovolené a rodiče, kteří ošetřují své nemocné děti.


 

Související:

 
 

Vládní návrh zákona, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění (sněmovní tisk 43)

 

 

Reagujte:

Vaše jméno, titul:

Váš email:*
Chci na tento e-mail dostávat novinky:
Váš názor, vzkaz, dotaz, připomínka ?*

Prosím, vyplňte takto * označená pole. Děkuji

Rozsáhlejší texty zasílejte prosím na e-mail cabrnoch@psp.cz

 

 

Příspěvky:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003