Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ZDRAVOTNICTVÍ V ČR

Postoj lékařů k České lékařské komoře

PhDr. Petr Sadílek, Agentura INRES - SONES

Sociologický výzkum lékařů v ČR

Většina lékařů České republiky se domnívá, že by členství v České lékařské komoře mělo být dobrovolné.

Toto zjištění přinesl reprezentativní sociologický výzkum 1109 lékařů České republiky, který byl realizován agenturou INRES - SONES, specializující se dlouhodobě na výzkumy v oblasti zdravotnictví. POZOR! DO VÝZKUMU NEBYLI ZAŘAZENI ZUBNÍ LÉKAŘI! V rámci výzkumu bylo rovněž zjišťováno, jak lékaři hodnotí prospěšnost České lékařské komory pro lékařský stav v ČR a jak by se zachovali v případě, že by povinné členství lékařů v České lékařské komoře bylo zrušeno.

Názor na charakter členství v České lékařské komoře byla zjišťována prostřednictvím otázky následujícího znění: "Jaké je Vaše stanovisko k charakteru členství lékařů v České lékařské komoře. Myslíte si, že by členství mělo být: 1 - povinné, 2 - povinné pouze pro soukromé lékaře, 3 - dobrovolné, 4 - jiný názor, 5 - nevím"

Graf 1
Graf č. 1 - Názor na charakter členství v České lékařské komoře - 2001


Více než polovina lékařů České republiky (54.4 %) je toho názoru, že by členství v České lékařské komoře mělo být dobrovolné. V porovnání s výsledky posledního výzkumu, realizovaného na toto téma v roce 1996 že počet zastánců dobrovolného členství mezi lékaři zvýšil o cca 7 %.

Pro povinné členství všech lékařů se vyslovila 1/3 (32,7%) dotázaných. Jejich podíl se v porovnání s rokem 1996 výrazněji nezměnil. Dalších 6 % respondentů je toho názoru, že členství v ČLK by mělo být povinné pouze pro soukromé lékaře. Ve srovnání s rokem 1996 došlo v tomto případě k poklesu zastánců tohoto stanoviska o cca 5 %.

Graf 2
Graf č. 2 - Názor na charakter členství v České lékařské komoře (%)

Z hlediska lékařských oborů podporují povinné členství v České lékařské komoře více praktičtí lékaři pro dospělé, naopak praktičtí lékaři pro děti a dorost se více přiklánějí k členství dobrovolnému.

Z hlediska sektoru působení se povinné členství v ČLK setkává s podporou zejména u soukromých lékařů, naopak lékaři zaměstnaní v nemocnicích se přiklánějí více k dobrovolnému členství. Tato zjištění byla testována jako statisticky významná.

Závěrem lze konstatovat, že většina lékařů České republiky je toho názoru, že by členství v České lékařské komoře mělo být dobrovolné. Zastánců povinného členství mezi lékaři je dlouhodobě 1/3. Větší podporu má povinné členství v ČLK mezi praktickými lékaři pro dospělé a mezi soukromými lékaři, pro dobrovolné členství se naopak více vyslovují praktičtí lékaři pro děti a dorost a lékaři zaměstnaní v nemocnicích.

V Praze dne 29. dubna 2002

Kontakt:
Agentura INRES - SONES
tel.: 02 - 96182626
fax: 02 - 96181804
mobil: 0604557777
E-mail: help_lic@netforce.cz


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003