Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
PARLAMENTNÍ SEMINÁŘE

10. parlamentní zdravotní seminář

tisková zpráva, Praha, 4. června 2003

Moderní systémy řízení zdravotnických zařízení

(Praha, 4. června 2003) Pod záštitou předsedkyně Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., a místopředsedy Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví PSP ČR MUDr. Milana Cabrnocha probíhá v pořadí už 10. parlamentní zdravotní seminář, který by měl poskytnout představitelům veřejné správy přehled o moderních trendech v organizaci, zabezpečení, kontrole a správě našich zdravotnických zařízení.

MUDr. Jiří Štefan, ředitel Nemocnice Karlovy Vary (NKV) shrnuje dosavadní zkušenosti s používáním informačních technologií v manažerské praxi: „Areál NKV je propojen počítačovou sítí, uživatelé mají v síti k dispozici 250 pracovních stanic. Software nemocnice zahrnuje obě podstatné oblasti - klinickou a ekonomickou část. Obě tyto části jsou zdrojem údajů pro manažerský informační systém (MIS), který pak dává vedení nemocnice celkový obraz o provozu a hospodaření nemocnice,“ vypočítává. Postupnou implementací informačních systémů se v nemocnici zvýšila kvalita zpracování dat a efektivita jejich využívání. Jednotlivé dílčí informační systémy ale poskytují informace použitelné pro řízení jen do určité míry. Nemocnice proto podle J. Štefana implementovala postupně dvě verze MIS, který je postaven na principu systému měření výkonnosti – jeho nová verze prezentuje širokou paletu ukazatelů (více než 70), například organizační strukturu, čas, diagnostické skupiny, pohlaví, věk a bydliště pacienta.

´Systém měření výkonnosti pomohl také k tomu, že nemocnice prošla opakovaně auditem informačních systémů, byla zjištěna ´slabá´ místa a management byl donucen ´dát si data do pořádku´, uzavírá J. Štefan.

Přehled západních systémů řízení lůžkových zařízení v Evropské unii (EU) uvádí MUDr. Miroslav Jiránek, ředitel Městské nemocnice Litoměřice. V EU v zásadě fungují dva modely zdravotnických systémů - Národní zdravotní pojištění (např. Německo, Rakousko a také ČR) a Národní zdravotní služba (státní zdravotnictví – např. Velká Británie, Dánsko, Švédsko). Evropské systémy podle něj charakterizuje složitý vztah k majetku a různé typy vlastnictví. „Evropský typ zdravotnických systémů vlastně nezná soukromé podnikání a v základním sytému se všichni poskytovatelé ucházejí o ´veřejné finance´, kdežto v základním sytému tržního zdravotnictví (USA) se všichni poskytovatelé ucházejí o ´neveřejné finance´,“ vysvětluje M. Jiránek.

Podle JUDr. Petra Novotného z advokátní kanceláře Rődl a partner je důležité zamyslet se i nad zákonem o zadávání veřejných zakázek, který může v procesu transformace zdravotnických zařízení sehrát velmi podstatnou roli. „Nelze opomenout ani rizika, spojená s transformací zdravotnických zařízení do obchodních společností, včetně nejistot, vyplývajících z ne zcela jasné právní úpravy, především pokud jde o kompetence krajů při nakládání s majetkem nebo jejich ručení za závazky třetích osob. A to jak z pohledu omezení vyplývajících ze zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, tak i omezení, vyplývajících ze zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,“ upozorňuje P. Novotný.


 

Související:

 
 

sylabus 10. parlamentního zdravotnického semináře

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003