Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
MÉDIA, ROZHOVORY

Odpovědi na dotazník Česko – německého fóra mládeže

Odpovědi na dotazník Česko – německého fóra mládeže českým kandidátům pro volby
do Evropského parlamentu v roce 2004:

Odpovídá Milan Cabrnoch, 4. května 2004

Máte konkrétní osobní zkušenosti s Německem (návštěva země, pracovní/soukromé kontakty,…)?

Ano, v Německu jsem byl mnohokrát, před listopadem 1989 vícekrát v DDR, ale i v té době dvakrát v BRD. V Německu mám několik dobrých přátel a přibližně 35 let tam žije sestra mé matky s rodinou.

Dorozumíte se německy?

Ano, dorozumím se dobře německy.

V kterých oblastech si dovedete představit konkrétní česko-německou spolupráci na evropské úrovni a jak by tato spolupráce mohla vypadat?

Nevidím z obecného pohledu žádnou oblast, ve které by Česká republika s Německem nemohla spolupracovat.

Co si myslíte o vyjednaných přechodných obdobích pro volný pohyb pracovních sil mezi Českou republikou a Německem?

Výsledky vyjednávání hodnotím jako nedostatečné, jsem přesvědčen, že Česká republika měla prostor pro vyjednání lepších podmínek.

Jakou roli by měla hrát Evropská unie v diskusi o tzv. Benešových dekretech?

Benešovy dekrety jsou historickou záležitostí České republiky a jedním z atributů poválečného uspořádání Evropy. Nemají žádnou souvislost s Evropskou unií.

Poslanecká skupina CSU a frakce EVP-ED hlasovala v Evropském parlamentu společně proti vstupu České republiky do Evropské unie. Bude mít toto, dle Vašeho názoru, následky na budoucí spolupráci v Evropském parlamentu?

Výše popsanou skutečnost nevítám. V politice je třeba hledat vždy prostor pro spolupráci, jistě vznikne řada momentů.kdy se bude náš program s programem výše uvedených uskupení shodovat.

Co si myslíte o názoru, že by se za 10 až 20 let mladá generace nemusela už považovat za „Čechy“ a „Němce“, ale spíše za „Evropany“?

S takovým názorem nesouhlasím. neznám žádný důvod, proč by tomu tak mělo být. V historii nejen Evropy je řada argumentů svědčících pro pravý opak.

Co by mělo být, vedle stávajících programů pro mládež, zavedeno a realizováno, aby došlo k lepšímu sblížení mladých lidí?

V tuto chvíli nemám úplné informace o všech programech a aktivitách spojených s mládeží v EU. Proto nebudu navrhovat konkrétní věci. Obecně pokládám za nejdůležitější osobní kontakty mezi občany jednotlivých zemí. Možnost dohodnout se, tedy jazykové vybavení, je jednou z podmínek.


 

Související:

 
 

EU.ODS.CZ

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003