Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
MÉDIA

Otázky a odpovědi pro „štafetu“ Kutnohorského deníku

Tvé jméno je spojeno především s poslancováním za oblast Kolínska. Vyrůstal si však v Kutné Hoře a v současné době pracuješ především v Praze. Jaký je Tvůj vztah k rodnému městu?

Do sněmovny jsem nebyl zvolen za Kolín či Kolínsko, ale za Středočeský kraj, tedy i za Kutnou Horu. Sám se pokládám za velkého kutnohorského patriota. Mám Kutnou Horu moc rád a rád vzpomínám na své dětství.

Hrou osud nejsem kutnohorským rodákem. Narodil jsem se v roce 1962 v Čáslavi, ale jenom proto, že na počátku srpna toho roku v porodnici v Kutné Hoře malovali. S rodiči jsme bydleli prvních pět let na tehdejším Náměstí 1. máje, od roku 1967 potom v družstevním 2+1 v Hašplířské ulici. Odtud jsem měl blízko jak do základní školy Na náměti, tak na Kamennou stezku. Při každé návštěvě Kutné Hory sentimentálně vzpomínám na denní cestu přes historické centrum do gymnázia a zpět. Kutná Hora je pro mne navždy „mým“ městem, městem mého dětství a mých rodičů.

Ve své práci se zabýváš problematikou zdravotnictví. Vím, že si kdysi převedení nemocnice v Kutné Hoře na město nedoporučoval? Vnímáš snahu současného vedení města pronájem nemocnice soukromému subjektu jako správný krok?

Zdravotnictví se věnuji vlastně od maturity. Vystudoval jsem fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Po škole jsem devět let pracoval v nemocnici v Kolíně, potom čtyři roky na Ministerstvu zdravotnictví, z pozice náměstka minstra jsem byl v roce 1998 zvolen poprvé a v roce 2002 podruhé na středočeské kandidátce ODS do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve sněmovně pracuji jako místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Problém nemocnic je nesmírně složitý a komplikovaný, o to komplikovanější, oč se jeho řešení oddaluje. Pro každé město je nemocnice jedou z nejdůležitějších organizací, mnohdy je nemocnice pýchou „svého“ města.

Transformace českého zdravotnictví z komunistických OÚNZů a efektivní zdravotnictví evropského typu byla zahájena na počátku devadesátých let. OÚNZy se rozpadly na stovky soukromých ambulancí a nemocnice. Privatizace ale nebyla dokončena, protože nemocnice zůstaly zčásti státní a zčásti byly převedeny na města. Od roku 2002 potom byla část státních nemocnic převedena na kraje.

Stát je špatný hospodář a podnikatel. Stejně špatný podnikatel je ale i kraj či obec. Ani stát, ani kraj, ani obec nejsou zřízeny proto, aby podnikaly a řídily organizace, které poskytují služby. Stát, kraj a obec jsou zřízeny k tomu, aby spravovaly věci veřejné. Poskytování služeb, a to i služeb zdravotních, je podnikání jako každé jiné, a proto nemá být prováděno obcí. Proto vítám, pokud kteroukoli nemocnici, státní, krajskou či obecní, převezme konkrétní správce a řídí ji jako každý jiný podnik. Jsem si jist, že služby pro občany se s privatizací zlepší, stejně jako se výrazně zlepšily služby v soukromých ambulancích po jejich privatizaci na počátku devadesátých let. I tehdy nás strašili bubákem „privatizace“, ale žádná obava se nepotvrdila.

Kandiduješ do Evropského parlamentu. Není to dilema, vždyť po tolika letech v opozici bys v příštích parlamentních volbách v ČR mohl mít reálnou šanci ovlivňovat reformu zdravotnictví výraznějším způsobem?


Moje kandidatura do Evropského Parlamentu není v žádném rozporu s mou prací v Parlamentu ČR. Naopak, navazuje na ni. Je jisté, že v Bruselu se bude, bohužel, často rozhodovat o věcech, které se týkají každého z nás. Jsem si jist, že Občanská demokratická strana může do často velmi socialistické EU přinést řadu důležitých myšlenek.

Sám chci v Evropském Parlamentu důsledně prosazovat pravicové myšlenky, vyplývající ze stanov ODS, z našeho programu a především z mého vlastního přesvědčení. Chci bránit dalšímu omezování svobod jednotlivce, další regulaci která brání podnikání, dalšímu přerozdělování a posilování byrokracie, a to ve prospěch všech obyvatel EU. Spolu s tím jsem připraven rozhodně hájit zájmy České republiky v EU i mimo ni. Šest let v Parlamentu ČR je rozhodně nenahraditelnou zkušeností, na které se dá v EP stavět.

Poraď mi, jak mám přesvědčit mladé lidi, aby vstupovali do politiky, když nám naše média systematicky předkládají politiku jako cosi nečistého, občas okořeněného nějakým tím finančním skandálem? O Vaši každodenní práci v parlamentu se těžko dozvídáme – nepředpokládám, že by všichni četli Vaše osobní webové stránky. Co s tím?

Každý sám za sebe se musí rozhodnout, jak a nakolik se chce zapojit do správy veřejných věcí. Je fakt, že politika je u nás představována ve velmi negativním světle. Pro mne osobně to bylo svým způsobem překvapení, když jsem se před šesti lety ze dne na den stal z respektovaného a váženého lékaře „nenáviděným politikem“. Sám z toho vnímání politiky a politiků nemám vůbec žádnou radost, a snažím se to stále změnit. Ve světě médií a zkratek o není snadné, ale daří se to a nelze to vzdát.
Je velmi snadné nadávat a kritizovat a těžké vystoupit z řady tiše reptajících a jasně vyslovit svůj názor. Ještě těžší je přijít s řešením a zkusit je prosadit.

Do ODS vstupuje dost mladých lidí. Vstupují samozřejmě i starší. Vesměs vstupují proto, že nejsou spokojeni s tím, jak se vyvíjí politická situace v naší zemi. Dospěli k poznání, že je třeba se aktivně vyjádřit. Politická strana je uskupení, jehož cílem je převzít moc a prosazovat svůj program při správě věcí veřejných. Stále více lidí chápe tento cíl a proto se zapojuje do politického života.
Co s tím? Není jednoduchý recept. Můj postup je každodenní práce, komunikace. Snažím se setkávat se s lidmi, mluvit s nimi, psát články i publikovat na webu. Snažím se přimět každého, aby si na věci dělal svůj názor založený na poznání více argumentů. Pro demokracii je zhoubné, když lidé adoptují bez přemýšlení cizí názory a ztratí zájem ve věci veřejné a víru v to, že je lze ovlivňovat hlasem každého jednoho z nás.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003