Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
MÉDIA, ROZHOVORY

Odpovědi do ankety MF DNES

1) Můžete uvést, proč mandátový a imunitní výbor neměl ještě 5. ledna k dispozici Vaše oznámení o vedlejších příjmech a darech? Podle zákona 238/1992 Sb. jste ho měl/a podat do konce června 2003, pokud hodnota Vašich příjmů a darů přesáhla úroveň jednoho měsíčního platu zákonodárce.

Nemohu. V tuto chvíli ani nemám konkrétní informaci (kromě informací z tisku) o tom, zda mé oznámení v Senátu (dovozuji, že se ptáte na Mandátový a imunitní výbor Senátu Parlamentu ČR) je nebo není. Nepokládal jsem do dnešního dne za důležité tuto skutečnost ověřovat.
Na konci června 2003 jsem oznámení vyplnil a odeslal. Mám k disposici kopii tohoto oznámení, bohužel však již nemohu doložit, jak a kdy jsem jej odeslal.
Pokud se ze Senátu skutečně dozvím, že tam mé oznámení chybí, jsem připraven obratem tam odeslat jeho kopii.

2) Jaký je Váš názor na stávající znění zákona 238/1992 Sb.? Vadí Vám na něm něco?

Respektuji stávající znění zákona. V české legislativě mi vadí mnoho a mnoho jiných věcí.

3) Co soudíte o aktivitě senátorů Martina Mejstříka (KOD), Heleny Rögnerové (Nez), Jiřího Zlatušky (KOD), Petra Fejfara (KOD) a Zdeňka Bárty (KDU-ČSL), kteří imunitní výbor oficiálně požádali, aby zahájil řízení se zákonodárci, kteří neuposlechli zákon a oznámení neodevzdali?

Soudím, že kolegům senátorům jde více o osobní zviditelnění se než o věc samu. Pokud by totiž měli skutečný věcný zájem, mohli se na důvod chybění oznámení zeptat jednotlivých ústavních činitelů. Například v mém případě by měli kopii druhý den k disposici.

4) Kdyby občan bez imunity neuposlechl zákon, postihl by ho trest. Zákonodárcům ale žádná sankce v případě přiznávání vedlejších příjmů nehrozí. Myslíte si, že je v pořádku, když na zákonodárce platí jiný metr, než na běžné občany?

V tomto případě nemohu s Vaší argumentací souhlasit. Sankce v tomto případě chybí ne z důvodu imunity, ale proto, že zákon žádnou sankci nestanoví. S imunitou to nemá nic společného. Platí mnoho zákonů, jejichž porušení není následováno sankcí, a to jako pro občany s imunitou, tak bez imunity.
Na zákonodárce platí stejný metr jako na občany, pouze procedura je jiná. Důvody tohoto stavu jsou obecně známé, jejich rozbor přesahuje rozměr tohoto sdělení.
Na svých setkáních toto chybné chápání imunity na jedné straně a absence sankce při porušování zákonů na druhé straně občanům vždy trpělivě vysvětluji. Vzhledem k tomu, že jsem lékař, netroufám si vysvětlovat tyto základní principy Vám. Ve Vašem případě by jistě byla na místě konzultace s osobou povolanější, než jsem já.

5) Pokud Vaše odpověď na otázku číslo 4 zní "Ne, není to v pořádku", jakou sankci byste do zákona pro zákonodárce navrhnul?

Principiálně zastávám názor, že v každém případě, kdy zákon ukládá někomu povinnost, měl by také definovat sankci za její porušení či nesplnění. Netroufám si však navrhovat její podobu, k tomu jsou jistě povolanější.

6) Mohl byste své vedlejší příjmy či dary (pokud jste samozřejmě v roce 2002 nějaké měl, resp. obdržel) přiznat nyní čtenářům iDNES?

Samozřejmě, moje vedlejší příjmy, které nejsou nijak velké, pochází z výkonu veřejných funkcí. V roce 2002 jsem neobdržel žádné dary. Mými vedlejšími příjmy byly odměna člena Správní rady VZP ČR, odměna člena Zastupitelstva města Kolína a odměna člena Zdravotní a sociální komise Rady Středočeského kraje. Všechny tyto příjmy za rok se blíží v součtu jednomu průměrnému čistému měsíčnímu příjmu poslance.
Dále jsem měl příjmy z pronájmu bytu ve výši 23 174 Kč za rok.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003