Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
MÉDIA

Rozhovor pro časopis EURO - internetová zdravotní knížka


1. Vy jste autorem projektu internetové zdravotní knížky, co si myslíte o papírové ZK, navrhované Vaší parlamentní kolegyní MUDr. Emmerovou ?

Myšlenku zdravotní knížky pacienta na Internetu jsme od samého počátku rozvíjeli s mými dvěma přáteli, MUDr. Pavlem Hronkem,a MUDr. Miroslavem Ouzkým. Proto nemohu souhlasit s tím, že bych byl autorem myšlenky sám - ale byl jsem u toho a jsem tomu skutečně rád. Jsem jedním z autorů.

Nápad paní poslankyně Milady Emmerové má s projektem IZIP mnoho společného, především ve východiscích a základních principech řešení. Vždyť paní docentka je mimo jiné také členkou rady projektu IZIP a její myšlenky projekt IZIP posunují dále.

Východiskem je stávající situace v komunikaci ve zdravotnictví. S vynaložením velkého úsilí špičkových odborníků a mimořádných nákladů, a také s jistými riziky a komplikacemi pro pacienta, vzniká ve zdravotní péči velké množství velmi cenných informací. tyto informace však díky špatné komunikaci pohříchu často chybí ve chvíli, kdy dochází k podstatnému rozhodování o zdraví, mnohdy dokonce o životě či smrti pacienta.

Nikdo z těch, s kým jsem měl možnost až dodnes o podobných myšlenkách hovořit, nepochyboval o tom, že lékař, který má potřebné informace k disposici ve chvíli, kdy rozhoduje, rozhoduje rychleji, kvalitněji a levněji, tedy lépe, než lékař, který informace ve chvíli rozhodování nemá. Tedy lékař s informacemi poskytuje kvalitnější zdravotní péči než lékař bez informací.

Zamýšleli jsme se nad tím, jakým způsobem komunikaci zlepšit. Je zdánlivým paradoxem, že v době mikročipů a letů do vesmíru, se ve zdravotnictví používá ke komunikaci převážně metoda tisíciletí nezměněná, a to metoda posla. Poslem je pacient, a předává informaci buďto ústní (my lékaři tomu říkáme anamnéza, předchorobí) nebo informaci písemnou (žádanka, výsledek minulého vyšetření, propouštěcí zpráva a podobně).

Paradox je skutečně jen zdánlivý. Ve skutečnosti je to naprosto přirozené. Je totiž v zájmu pacienta, aby byla informace předána. Samozřejmě, lékař má skutečný a opravdový zájem (většinou) znát všechny potřebné informace. Jistě i zdravotní pojišťovna má důvodný zájem k tomu, aby její smluvní zařízení mezi sebou dobře komunikovala. Zájem o kvalitu deklarují samozřejmě všechny správní úřady a instituce a noho dalších subjektů. Ale ten největší, totiž životně důležitý, zájem o dobrý přenos informací má zcela logicky pacient. Pokud nebude informace předána, on bude znovu zbytečně rentgenován, jemu bude znovu zbytečně odebrána krev či jiná tekutina, on musí zbytečně znovu absolvovat velmi nepříjemná vyšetření, jemu budou podávány léky možná zbytečné a možná dokonce škodlivé nebo ve škodlivé či dokonce zdraví či život ohrožující kombinaci. On, tedy pacient, na nedostatečnou komunikaci doplatí, a to pohodlím, zdravím či dokonce životem. Proto je to právě pacient, komu na komunikaci ve zdravotnictví musí nejvíce záležet.

Oba projekty - IZIP i papírová zdravotní knížka, mají k řešení problému stejný přístup. Dávají pacientovi deníček, do kterého mu lékaři na zapisují základní informace proto, aby je on mohl dalším lékařům ukazovat, a tak realizovat komunikaci a pomoci sám sobě k vyšší kvalitě zdravotní péče a tím se podílet na vyšší kvalitě svého zdraví - a to není málo.

2. Myslíte, že by měly oba typy ZK fungovat společně – s ohledem na četnost počítačů v domácnostech a počítačovou gramotnost obecně a průměrný věk české populace ?
Je nesporné, že zdravotní knížka obecně pomůže – do určité míry – snižovat náklady na zdravotní péči, předejde se duplicitnímu vyšetřování, informace o dávkování léků a v neposlední řadě i nevhodné kombinaci některých léků při předepisování různými lékaři.


Jsem si jist, že oba, a jistě i jiné technické způsoby provedení "zdravotního deníčku pacienta" mohou existovat vedle sebe, či dokonce velmi účinně spolupracovat. Například informace obsažené v záznamu klienta UZIP, tedy v jeho zdravotní knížce, lze kdykoli velmi jednoduše vytisknout na papír a "vlepit" do papírové zdravotní knížky. každý krok, který uděláme ke zlepšení komunikace, je krokem chvályhodným.
Chci poznamenat, že IZIP velmi dobře poslouží i těm pacientům, kteří nemají přístup k počítači. Důležité je, zda mají k počítači a Internetu přístup jejich lékař - a v této oblasti dochází v posledních několika letech k velmi dynamickému vývoji. Díky cenám počítačů a možnostem připojení si troufám tvrdit, že není ani jeden lékař, který by již dnes nemohl mít přístup na Internet. Stačí se rozhodnout.

Pro pořádek znovu opakuji - zlepšením komunikace se především zlepší kvalita péče. Úspora zbytečně vynaložených nákladů je nepochybná, ale je až vedlejším produktem - kvalita je prvotní.

3. Neměl by vzniknout zákon, který by určitou formou ukládal vedení ZK – s možností výběru – mám počítač, rozumím Internetu, zvolím iZIP, nemám tyto možnosti, vyhovuje mi papírová knížka, zatím vše funguje na bázi dobrovolnosti.

Jsme člověk s velmi liberálním vnímáním světa. Moje zkušenost říká, že prospěšné věci se lidem vnutit nedají - podobně jako nekouření, bezpečnostní sedačky pro děti či pásy pro dospělé, zdravá strava a další. Mojí volbou je sázka na dobrovolnost, na to, že naši lidé jsou moudří a rozumí tomu, co je pro ně dobré - pochopitelně ne všichni.

Na dobrovolnosti je postaven i projekt IZIP. Dáváme každému šanci, aby se dobrovolně rozhodl podílet se na vyšší kvalitě zdravotní péče, kterou dostává. Je tak snadné a pohodlné pouze nadávat na to, že si mezi sebou doktoři nepředávají zprávy a výsledky. IZIP je výzvou pro ty, kdo to tak nechtějí nechat a chtějí pro sebe něco udělat sami a hned.

Myslím tedy, že i dál zůstanu příznivcem dobrovolnosti.

4. Dle dostupných informací má pouze 70% lékařů počítače, dovedete odhadnout, kdy budou technicky vybaveni na 100% i s výhledem, že přístup na Internet zdraží s ohledem na zvýšení DPH z původních 5 % na 22%.

Nedovedu odhadnout, kdy budou mít všichni lékaři přístup na Internet. Opakuji, že šanci má již dnes každý. Předpokládám, že ve relativně velmi krátké době (zřejmě měsíce až jeden či dva roky) bude mít k Internetu přístup drtivá většina všech lékařů, podobně, jako drtivá většina lékařů používá mobilní telefon. Tím nevylučuji, že tak jako jsou jistě i dnes kolegové, kteří odmítají mobil, zůstanou i kolegové, kteří budou odmítat počítač. Zřejmě se to však stane jistým podivínstvím mnohem rychleji než v minulém století například odmítání automobilu či televize.

Co se týče zdražení těchto technologií, je to pro mne nepochopitelné. Jsem zásadně proti a pokládám toto rozhodnutí za jedno z nejchybnějších v současném tažení vlády na získání co nejvíce peněz z kapes občanů. Věřím, že se to podaří zvrátit nebo napravit co nejdříve. IZIP však tato chyba zastavit nesmí a také nezastaví.


 

Související:

 
 

iZIP - Internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003