Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na otázky Kolínského presu

Milan Cabrnoch, 14. července 2003

odpovědi na otázky Kolínského Presu

1. Jak hodnotíte současný spor o mandátní smlouvy?

Spor na radnici je prvním vnějším projevem zřejmě dlouho trvajících problémů ve vedení města. Pro nás (ODS) jako pro jedinou opozici v zastupitelstvu je do jisté míry překvapením, že se zřejmě paní starostce podařilo své koaliční partnery držet dál od důležitých informací, než se dalo čekat. Jde o podstatné závazky města, a proto se nedivím, že koaliční zastupitelé chtějí znát obsah smluv.

2. Čím si vysvětlujete, že to je právě ČSSD, která je hlavním tahounem pře se starostkou?

Podle mne to není ČSSD, ale některé osoby. V čele vzpoury stojí zřejmě pan senátor Rakušan, a ten byl členem Kolíňáků alias Nezávislých několikrát déle, než je nyní v kabátě ČSSD.
Vzpoura v radě a zastupitelstvu je pokračováním rozkolu, který vznikl mezi Kolíňáky po vstupu Rakušana do ČSSD. Povolební spojenectví bylo umělé, vzniklo pod hrozbou zastavení státních financí městu, pokud vítězové voleb, tedy ODS a Nezávislí, nevezmou na radnici sociální demokraty. Nyní, když je státní pokladna prázdná a opravdu hrozí, že státní peníze stejně nebudou a město se díky závazkům bude muset na desetiletí zadlužit, je se spojenectvím konec.

3. Myslíte si, že pravda je na straně ČSSD nebo vedení města?

Pravda je pochopitelně na straně Občanské demokratické strany. Ve volbách jsme vyhráli a navrhli téměř všem zastupitelům kromě komunistů smysluplnou spolupráci. Upřednostnili jsme koalici s Nezávislými a měli jsme a máme připraveny odborníky, kteří jsou ochotni, připraveni a schopni město úspěšně řídit. Stejně tak jsme varovali, že programově naprosto nesourodá a personálně nepevná národní fronta nebude řídit město dobře. Měli jsme pravdu.

4. Jak hodnotíte dosavadní praxi, kdy smlouvy na konkrétní práce a odměny podepisuje starostka, jak se zdá (ona i Vít Kosina tvrdí opak), bez vědomí radních i zastupitelů?

Starého psa novým kouskům nenaučíš. Vzpomeňme, kolikrát jsme i v Presu kritizovali nedostatečnou komunikaci vedení města a tajení podstatných informací. Podle mne je povinností starosty kterékoli obce otevřeně komunikovat o všech podstatných rozhodnutích, a rozhodování o penězích takovými podstatnými rozhodnutími samozřejmě jsou. Uzavíráním smluv do trezoru i před svými nejbližšími politickými spolupracovníky paní starostka pouze zvyšuje svou osobní odpovědnost; dělá chybu, ale nedá si domluvit.

5. Proč do tohoto sporu zatím výrazněji nezasáhla opoziční ODS?

Spor, kterým radnice nevesele obohacuje letní polomrtvou mediální scénu ve městě, je výhradně problémem koalice, která již devět let Kolín vede. Ujišťuji všechny čtenáře, že klub Občanské demokratické strany, který je nejsilnějším klubem v zastupitelstvu, celou situaci pečlivě sleduje. Máme svou odpovědnost a víme o ní. Naše odpovědnost je odpovědností vůči našim voličům. Naší odpovědností ale určitě není udobřovat Nezávislé s jejich koaličními partnery. Jaký způsob rozdělení odpovědností si zvolili a léta tolerovali, takový mají.

6. Chystá se ODS také výrazněji zapojit do sporu?

Rozhodně ano. Jsme nejsilnější klub, vyhráli jsme volby a jsme připraveni s plnou odpovědností zasáhnout do řízení města ve chvíli, kdy to bude potřebné a smysluplné.

7. Myslíte si, že na základě dosud uvedených údajů a tvrzení kontrolního výboru, že starostka porušuje zákon nebo aspoň "dobré mravy", by měla Zdenka Majerová odstoupit nebo aspoň změnit dosavadní praxi?

Já ani nikdo jiný z ODS jsme paní starostku nevolili, proto jí nemůžeme radit, kdy má odstoupit. Pokud bude na programu zastupitelstva zařazeno hlasování o odvolání starosty, budeme bezpochyby všichni hlasovat pro odvolání.

8. Dokážete si představit vedení města bez Nezávislých a v čele s ODS a ČSSD?

Ano, dokáži. Po volbách jsme, jak je všeobecně známo, jako vítěz voleb se sociálními demokraty jednali a nabídli jsme jim takovou spolupráci. Větší smysl jak co do síly tak co do programu ale dává naše spolupráce s Nezávislými. Kromě komunistů jsme připraveni jednat se všemi zastupiteli a podílet se na odpovědnosti za město Kolín a jeho budoucnost - proto jsme do zastupitelstva kandidovali a byli zvoleni.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003