Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na otázky Zdravotnických novin

Milan Cabrnoch, 15. dubna 2003

rozhovor pro ZDN

Otázky Zdravotnických novin a odpovědi Milana Cabrnocha na téma: prodej léků prostřednictvím Internetu.

1) Jsou podle Vás zkušenosti zemí, ve kterých je on-line prodej legální, dostatečně odstrašující pro to, aby se ČR tomuto způsobu nabídky léků v budoucnu raději vyhnula?

K tomuto tématu se nemohu vyjádřit, protože v tuto chvíli zkušenosti jiných zemí v této oblasti neznám. Obecně se velmi obávám toho, že není žádný důvod k tomu, aby realita v naší zemi byla jakkoli jiná než je realita v jiných zemích Evropy či světa. Zvláště jasné se mi to zdá být v souvislosti s halasně propagovaných vstupem do EU.

2) Vidíte naopak nějaké výhody tohoto prodeje, které by převážily nad jeho úskalími? Pokud ano, za jakých podmínek?

Každý nový prvek ve společnosti přináší výhody i nevýhody. Sám si myslím, že Internet obecně a stejně tak Internet ve zdravotnictví přináší spíše výhody, než úskalí. Samozřejmě vyžaduje odpovědi na řadu nových otázek, nutí nás často zamyslet se nad věcmi, nad kterými jsme se doposud nezamýšleli. Zásadní podmínkou úspěchu je jako ve všem poctivý a odpovědný přístup na obou stranách, tedy jak na straně toho,kdo službu poskytuje, tak toho, kdo službu čerpá.

3) Hovořil jste o tomto problému se zástupci některých farmaceutických firem? Pokud ano, mají o tento způsob prodeje zájem?

Pokud si obře vzpomínám, o prodeji léků prostřednictvím Internetu jsem s žádnými zástupci farmaceutických firem nehovořil. Velmi zajímavým pro mne bylo seznámení se systémem fungujícím ve Spojených státech amerických, tento systém však v době, kdy jsem měl možnost jej poznat, s Internetem nepracoval, orientoval se pouze na zasílání léků poštou.

4) Jaká je podle Vás pravděpodobnost, že by v budoucnosti mohl být prodej léků přes Internet uzákoněn?

V tuto chvíli opravdu nevím. Jsem si stoprocentně jist, že nelze zákonem zastavit pokrok. Nemám k disposici analýzu, která by popisovala potřeby změny zákona v souvislosti s umožněním prodeje prostřednictvím Internetu či jiným distančním způsobem. Neznám v tuto chvíli názory ani odborníků, ani politiků.
Výdej léků je zdravotní péčí a způsobilí k němu jsou kvalifikovaní lékárníci. Jakou formu výdeje zvolí, záleží především na nich a na jejich klientech - našich občanech.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003