Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
MÉDIA

Zadluženost českých nemocnic

Stenozáznam pořadu ČT1 Události, komentáře

hosté: Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
a Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/

3. prosince 2002

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nemocnice se potýkají s velkými dluhy. Jak se jich zbavit, na to se zeptáme ministryně zdravotnictví Marie Součkové. Spolu s ní je ve studiu i zdravotnický expert ODS, poslanec Milan Cabrnoch. Druhé téma, to je havárie ropného tankeru Prestige. Události, komentáře začínají. Dobrý večer.
Poslanecká sněmovna řešila stamilionové dluhy českých a moravských nemocnic. Opoziční zákonodárci chtěli slyšet, co s finančními problémy lůžkových zařízení udělá vláda. To se ale podle poslanců za ODS a KSČM od ministryně zdravotnictví Marie Součkové nedozvěděli. Sněmovna se proto k této diskusi vrátí příští týden.

Michal SCHUSTER, redaktor
--------------------
Třičtvrtěhodinové vystoupení ministryně zdravotnictví opoziční poslanci zkritizovali. Vadilo jim, že zprávu nedostali písemně. Tvrdili navíc, že se nedozvěděli ani výši dluhů, natož jejich řešení.

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Ta rozsáhlá zpráva dávala řadu otázek, ale nedávala odpovědi. My jsme se nedozvěděli, kolik jsou dluhy nemocnic, nedozvěděli jsme se, z jakého důvodu vznikly a nedozvěděli jsme se, jak vláda hodlá tyto dluhy řešit.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Při pozorném poslouchání mé zprávy byly tam všechny body, které se dotýkají problémů, i návrh řešení těchto problémů tak, aby systém byl plně funkční.

Jana ČERMÁKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ostrá diskuse se rozpoutala po návrhu ODS, aby ve sněmovně promluvil zástupce krajů, hejtman Petr Bendl. Právě na kraje mají totiž od ledna přejít i zadlužené okresní nemocnice. Ty ale dluhy nechtějí a žádají urychlené řešení.

Petr BENDL, hejtman Středočeského kraje /ODS/
--------------------
Vláda dopouští systémové chyby, rozhoduje o mzdách, o nákladech, aniž by jednotlivé nemocnice měly jejich krytí. Prostě bojí se slyšet pravdu.

Michal SCHUSTER, redaktor
--------------------
Hejtman Petr Bendl nakonec ve sněmovně vystoupit nemohl. Poslanci rozhodli o tom, že kraje předloží do pátku stanovisko k přechodu zadlužených nemocnic. Písemnou zprávu o řešení dluhů musí do stejného dne odevzdat poslancům i vláda. O příčinách zadluženosti nemocnic a o řešení tohoto problému budou poslanci znovu jednat v úterý.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
S naléhavými problémy se potýká například nemocnice v Plané u Mariánských Lázní. Dnes byla bez plynu, protože dodavateli dluží stovky tisíc korun. Celkové dluhy za léky, energie i vůči zaměstnancům ale přesahují sto milionů. Lůžková část nemocnice je zavřená a personál dostává čtyři měsíce místo mzdy peněžní poukázky. Plynárenská společnost obnovila dodávku až po naléhavé výzvě ředitele nemocnice.

Zdeněk SOUKUP, redaktor
--------------------
V laboratoři testují výtěry příbuzných a spolupracovníků třiatřicetiletého muže z Plané, který minulý čtvrtek přišel ráno za svým obvodním lékařem s příznaky chřipky. Večer zemřel ve Fakultní nemocnici v Plzni. Diagnóza - meningitida.

Jitka FLIEGELOVÁ, primářka Okresní nemocnice Planá u Mariánských Lázní
--------------------
Tím, že by tady došlo k přerušení dodávky plynu, tak samozřejmě laboratoř nemůže pracovat a vyhrožovali snad, že dva dny by neměl být plyn, takže vlastně výsledky by se zpozdily minimálně o dva dny, případně by se znehodnotily vůbec.

Květoslava BRÁTOVÁ, přednostka Okresního úřadu v Tachově
--------------------
S jednotlivými dodavateli bylo jednáno o tom, že peníze jsou na cestě. Bráním se tomu přijmout, že to je úmysl, protože tady jde o lidské životy.

Zdeněk SOUKUP, redaktor
--------------------
Mluvčí Západočeské plynárenské vysvětluje postup vůči laboratoři tím, že se smluvně jedná o maloodběratele, proti kterému firma uplatňuje jiný postup než proti nemocnici jako celku.

Vladimír ŠPILER, tiskový mluvčí Západočeské plynárenské, a. s.
--------------------
K přerušení dodávek zemního plynu tam došlo z důvodu dlužné částky. Tato dlužná částka byla splatná k 27. září letošního roku.

Zdeněk SOUKUP, redaktor
--------------------
Ministerstvo financí dalo dnes dopisem Okresnímu úřadu v Tachově souhlas k uvolnění pěti milionů korun na zajištění krizového provozu nemocnice, tedy i na zaplacení energií.

BESEDA

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministryně zdravotnictví Marie Součková. Dobrý večer.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A poslanec za ODS Milan Cabrnoch. Dobrý večer.

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní ministryně, poslanci vám vytýkají, že jste nevyčíslila, ministerstvo nevyčíslilo celkové dluhy nemocnic. Můžete říci, kolik tedy nemocnice v České republice dluží, nebo jak jsou zadlužené?

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Já jsem ve své zprávě zcela jasně řekla, že zadluženost daných nemocnic je 0,8 miliardy korun. To tam přesně zaznělo. Poslanci pravděpodobně v dané zprávě, která byla velmi obsáhlá, nepostřehli, jaké majetky se převádějí na kraje, jaké jsou pohledávky, jaké jsou závazky, a že rozdíl mezi pohledávkami a závazky právě činí 0,8 miliardy korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ovšem to jsou jenom dluhy za léky, které mají nemocnice.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
To nejsou dluhy za léky. To jsou dluhy za okresní nemocnice, které se budou vlastně převádět na kraje. Ovšem celková výše majetku, který na kraje přechází od 1. 1. 2003, je 42,2 miliardy korun.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, proč vám toto vyčíslení nestačí?

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Toto vyčíslení říká jenom o části těchto dluhů. Nyní teprve jsme se dozvěděli od paní ministryně, že se jedná o dluhy tedy okresních nemocnic, potom tu máme ještě fakultní nemocnice, které jsou přímo řízené ministerstvem zdravotnictví. Ta zpráva, kterou přednesla paní ministryně, zpráva vlády, byla velmi podrobná, týkala se řady věcí, byla přednesena ústně a nikdo neměl skutečně možnost se s ní seznámit, a proto já si myslím, že je správně, že jsme si vyžádali zprávu o tak závažném problému písemně a já se těším, že ji dostaneme a všechny informace tam budeme hledat, budeme se k nim vyjadřovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vám to tedy nestačilo jenom z toho důvodu, že jste to nestačili zachytit, jak se říká, na první poslech?

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Já se domnívám, že to je pouze částečná informace, proto nám to nestačí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, dluhy fakultních nemocnic?

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Ten problém je vážný. My tady máme nemocnice, ty jsou zadlužené až po uši. Chceme je převést od 1. ledna na kraje a vzniká tady velká nejistota, zda ty nemocnice i pod řízením krajů s tak velkými dluhy budou moci fungovat a my chceme, aby vláda řekla, jak tento problém bude řešit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak je budete řešit, paní ministryně? Budete oddlužovat nemocnice, než se dostanou pod kraje?

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Oddlužení, se domnívám, že není řešení. To už oddlužení jednou v minulosti zde bylo, bylo to v roce 1997, a myslím si, že toto oddlužení ani nenapomohlo nějak tuto situaci řešit. Ta situace se musí řešit skutečně komplexně, najít odvahu k tomu, aby i poslanci pomohli samozřejmě všemi možnými dostupnými prostředky tak, aby se systém ve zdravotnictví jednou pro vždy vyřešil a nikoliv, aby se hasily jenom věci, které momentálně nastanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že dluhy budou muset platit kraje?

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Ty dluhy budou platit nemocnice, nikoliv kraje. Kraj jenom bude ručit za eventuální dluhy, které vzniknou po 1. 1. 2003. Za dluhy, které vznikly v předcházejícím období, ručí samozřejmě stát.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se díváte na tento návrh?

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Je to velmi sporné. Paní ministryně sama ve sněmovně řekla, že tato vláda ještě neví, kdo bude ručit za dluhy po 1. lednu 2003, za staré dluhy nemocnic. Možná to bude vláda, možná to budou kraje. Ze stenozáznamu vystoupení paní ministryně se dá zjistit, že tato vláda to ještě neví. Samozřejmě, že pokrývat dluhy, zamáznout dluhy po někom, kdo je vytvořil, je špatné řešení. Správné řešení je vytvořit taková pravidla, aby dluhy nevznikaly a kontrolovat hospodaření nemocnic, aby dluhy nevznikaly. Nicméně sociální demokracie je u vlády pět let a za pět let ty dluhy vznikly. Před pěti lety žádné dluhy nebyly, když se sociální demokracie vlády ujímala, nebo alespoň rozhodně ne takto veliké.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře. Nechme ...

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
A teď dát nemocnice krajům a říkat, že je to třeba řešit, to je velmi špatný přístup.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Já musím opravdu na toto reagovat, protože je to pro mě úsměvné. V roce 1997 nebyla sociální demokracie ve vládě, to určitě, pane poslanče, víte, a byla tam právě ODS, za které tyto dluhy vznikly, které byly i z minula, a které se táhnou už letitě i do období dnešního, a já jsem nyní ve funkci velmi krátké období a mám tu snahu tyto problémy řešit. A říkám ještě jednou, v roce 1997 se právě oddlužovalo na návrh ODS.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se díváte na to, že ještě před volbami tento rok vlastně bylo plošné zvýšení platů ve zdravotnictví? To prohloubilo dluhy nemocnic. Považujete to za chybu?

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že toto není otázka, která by prohlubovala jejich dluhy. Já se spíš domnívám, že je otázkou, jakým způsobem v daných nemocnicích se postupuje při řešení otázek příjmů a výdajů a tam si myslím, že je zapotřebí učinit takové systémy, které budou, jak už zmínil pan poslanec, nejenom kontrolního charakteru, ale také budou i nastavena pravidla, jak já říkám, hry, aby byla stejná pro všechny nemocnice.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, vy už jste řekla, že by to mělo být omezení investic, omezení odměn a tak dále, ale nebude to například nebezpečí, že nemocnice nebudou poskytovat služby na takové úrovni, na jaké by měly?

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Nemyslím si, že by se mělo jednat o omezování nějaké zdravotní péče, nebo čehokoliv. Nemocnice musí být ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Například přístrojový park.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Myslím si, že přístrojový park podléhá obnově podle atomového zákona a žádná nemocnice si nedovolí, aby přístroj, který je zapotřebí vyměnit, neobnovila. A navíc ještě ministerstvo zdravotnictví poskytuje dotaci na obnovu daných přístrojů až do výše třiceti procent.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče.

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Když dovolíte, nevěřím svým uším, jak dlouho se ještě sociální demokracie bude vymlouvat na to, co v roce 1997, kdy naposledy byla ve vládě ODS, bylo způsobeno. Skutečností je, že dluhy nemocnic vznikly v převážné většině v posledním roce, v posledních několika měsících a plošné navýšení platů má svůj podstatný podíl. Nelze se vymlouvat na to, co bylo před pěti lety. Je potřeba řešit problémy, které jsou dnes.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doufejme, že k tomu dojde. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.

Marie SOUČKOVÁ, ministryně zdravotnictví /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Milan CABRNOCH, poslanec PS PČR /ODS/
--------------------
Na shledanou.


 

Související:

 
 

Vše o zadluženosti nemocnic naleznete zde

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003