Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Na otázku Zdravotnických novin odpovídá MUDr. Milan Cabrnoch, 13. listopadu 2002

ZdN: Odborový svaz zdravotnictví žádá úpravu zákona o komorách ve zdravotnictví s tím, aby státní správa mohla lépe kontrolovat činnost komor podle západních vzorů. Jste pro, nebo ne, a proč?

Cabrnoch: Jsem přesvědčen, že zákon o komorách si zasluhuje důkladnou revizi, které musí předcházet řádná veřejná diskuse. Komory jsou samosprávné organizace, které zastupují na jedné straně zájmy svých členů, na druhé straně vykonávají jistou část veřejné správy.

Ve věcech samosprávných musí komory obecně zůstat nezávislé na státu, ve věcech výkonu veřejné správy je veřejná kontrola logická a správná. Nemohu nezmínit otázku zákonem vynuceného členství. Pokud stát nutí občana k členství v organizaci, je jeho povinností organizaci kontrolovat. Osobně upřednostňuji jednoznačně nepovinné členství spojené s nezávislostí na státu ve věcech samosprávných.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003