Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Co provést se zdravotnictvím v Praze

MUDr. Milan Cabrnoch, 14. října 2001

otázka Zdravotnických novin

Odpovědět na otázku: Co provést se zdravotnictvím v Praze je stejně těžké, jako co provést se zdravotnictvím obecně.

Primární péče v Praze funguje uspokojivě, jejím největším problémem je značná roztříštěnost a výrazný převis nabídky v oblasti ambulantní specializované péče.

Ambulantní specializovaná péče je evidentně předimenzovaná, příčina je podle mne ve zdvojení specializovaných ambulancí. Ambulantní specialisté s privatizací opustili nemocnice, ale počty ambulancí v nemocnicích se nezmenšily, spíše naopak. Bude nezbytné být velmi přísní při zřizování novým ambulancí, současně je nezbytné odbourat duplicity a ponechat v nemocnicích pouze ty služby, ve kterých soukromý sektor neuspokojuje poptávku.

Lůžková péče v Praze musí být plánována z hlediska tří kategorií. V Praze jako hlavním městě jsou zcela přirozeně kapacity pro celou republiku (superspecializované) , kapacity pro Prahu a Středočeský kraj (specializované), a kapacity pro Prahu jako takovou (základní). Jakákoli redukce musí být předem důkladně analyzována, musí zohledňovat historický vývoj i aktuální potřeby, současně musí být prosazena velmi rázně a překonat přirozený odpor.

Největší bolestí zdravotnictví u nás, a v Praze se tato bolest akcentuje, je zcela chybějící rola pacienta. v Praze více než kde jinde je péče nekoordinovaná, duplicitní, pacient nemá ani přehled, jakou péči čerpá, ani možnost toto čerpání ovlivnit. Více než kde jinde je třeba v Praze vzít občana do hry, dát mu informace a sílu rozhodovat. Aktuálním řešením je využívání systému iZIP.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003