Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na otázky Zdravotnických novin

MUDr. Milan Cabrnoch, 5. prosince 2001

rozhovor

Jaký je Váš názor na tento návrh? Je parlamentem průchodný?

Na stávající 43. schůzi poslanecké sněmovny je skutečně zařazen do pořadu jednání k projednání v prvním čtení poslanecký návrh zákona o poskytnutí záruk České republiky za úvěry na rekonstrukci dětské části Fakultní nemocnice v Motole.
Obsahem zákona je převzetí záruk za úvěr ve výši maximálně 4,5 mld. korun a příslušenství k tomuto úvěru státem.
Podle mého názoru je navrhované řešení finančního zajištění potřebné rekonstrukce jedním z možných řešení. Jeho charakteristikami jsou odklad v čerpání ze státního rozpočtu o několik let a současně alespoň naděje na to, že část nákladů by mohla nést nemocnice sama.
Jako zásadní nedostatek vidím izolovanost návrhu pouze na FN Motol. Návrh ani v důvodové zprávě neřeší zasazení obrovské investice do koncepce rozvoje lůžkové péče. Zjednodušeně řečeno nedává žádnou informaci o tom, že vedle investice do FN Motol nebude stát zbytečně a nekoncepčně financovat investice srovnatelného charakteru v jiných nemocnicích. Uvedení požadavku na 4 a půl miliardy korun podle mne musí být doprovázeno koncepčním materiálem. Tento materiál budu požadovat od ministra zdravotnictví.
Myslím, že po předložení koncepce rozvoje lůžkové zdravotní péče v Praze a v ČR s popisem zasazení investice v FN Motol do této koncepce má návrh zákona reálnou šanci na přijetí.

Nedomníváte se, že by jeho schválení mohlo znamenat precedens v tom smyslu, že by se roztrhl pytel s dalšími institucemi, které by také požadovaly státní záruky za úvěry?

Ano, domnívám se, že by se podobné řešení mohlo navrhovat i v dalších případech.

Jak vůbec by se podle Vás záležitosti jako je financování rekonstrukce dětské části FN Motol měly řešit?

Především je chyba všech předchozích vedení FN Motol, že nechala situaci dojít až do stávajícího stavu. Každému dobrému hospodáři přece muselo být jasné, že dětskou část je třeba udržovat a opravovat.
Plně podporuji rekonstrukci dětské části FN Motol. Pokládám za povinnost pro všechny, kdo se na rozhodování jakkoli podílí, a především ministra zdravotnictví, aby tuto investici doprovázela koncepce, jejímž obsahem bude bezpochyby i redukce srovnatelné péče a investic jinde.
Nejsem odborník na financování investic. Je podle mne legitimní žádat nemocnici, aby se alespoň částečně podílela na investici z vlastních zdrojů.

Poslaneckou sněmovnou neprošly vládní návrhy zákonů o zdravotní péči a o zdravotnických zařízeních a jejich provozování. Jedni soudí, že je to velká škoda pro naše zdravotnictví, jiní, že se nic nestalo. Jaký je Váš názor?

Sám jsem zamítnutí vládních návrhů zákona o zdravotní péči a zákona o zdravotnických zařízeních navrhoval a proto jsem rád, že sněmovna mé doporučení přijala. Zákony nebyly dobře připraveny a jejich přijetí by zdravotnictví v ČR nepomohlo.
Velká škoda pro naše zdravotnictví je, že během vlády sociální demokracie její ministři nedokázali do Parlamentu předložit dobré a přijatelné návrhy zákonů. Ztratili jsme čtyři roky


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003