Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na dotazy Kolínského Presu

MUDr. Milan Cabrnoch, 1. října 2001

rozhovor

1) Jak se vám líbí nová plastika ("symbol spravedlnosti") před Okresním soudem v Kolíně? Vadí vám, že její umístění nebylo podrobeno veřejné diskuzi? Zajímá vás, kolik konkrétně instalace plastiky stála?

Nejsem žádný estét nebo uměníznalec. Pokud bych dostal na vybranou, dost možná bych zvolil jinou plastiku. Vadí mi, že její umístění na tak viditelném místě nebylo podrobeno žádné diskusi a vadí mi, že občané neví, kolik plastika město stála. Vadí, ale nepřekvapuje - o kvalitě komunikace radnice s občany píšeme velmi často!

2) Mělo by město přistoupit k vykoupení pozemků v průmyslové zóně Sever (u Ovčár) až poté, co bude znát strategického partnera? Věříte, že uvedená zóna takového partnera skutečně získá?

Jsem přesvědčen, že je správné nejprve pozemky vykoupit a připravenou průmyslovou zónu nabízet zájemcům o investice. Věřím, že zóna investora získá a že se nejen podaří městu pozemky zase prodat, ale že se podaří pozvednout úroveň města i okolí.

3) Myslíte, že by město mělo převzít správu nad vlastním bytovým fondem namísto dosavadních správců - soukromých realitních společností? Bylo by správné vypsat výběrové řízení na nejlepší nabídku než rovnou tuto činnost vykonávat městem?

Názor ODS v této věci je dostatečně znám. Město léta zanedbávalo důslednou a účinnou kontrolu plnění smlouvy s realitními kancelářemi. Ani jednou nepoukázalo na problémy nebo nepohrozilo výpovědí smlouvy.
Město by nemělo podnikat. Je vždy horším podnikatelem než soukromá osoba. Otevřenou veřejnou soutěží s jasnými pravidly lze nejlépe vybrat dodavatele služby a nalézt nejlepší cenu.

4) Nemyslíte si, že město dělá příliš mnoho činností najednou (např. ochrana majetku a osob, hromadná doprava, nově i správu bytového fondu), které by zastaly soukromé firmy? Nebo soudíte, že město by mohlo provozovat i některé další činnosti (např. bezplatnou advokátní poradnu či účetnictví)? Pokud ano, které?

Město není podnikatel. Zcela zbytečně podniká v oblastech, ve kterých by mohly službu zajišťovat soukromí podnikatelé. Občané na "podnikavost" města doplácí. Město se má věnovat věcem veřejným, služby má zajišťovat a nikoli podnikat v jejich poskytování. Město má stanovit své požadavky na službu, veřejnou soutěží zvolit dodavatele s nejvýhodnější cenou, účinně a důsledně kontrolovat plnění smlouvy a neváhat se změnou dodavatele, pokud kvalita služby není dobrá.

5) Jaká je podle vás nejlepší pojistka proti terorismu? Byli byste ochotni vzdát se částečně svých svobod (např. nechat si implantovat mikročip, který by nahradil cestovní pas a občanský průkaz), kdyby se snížilo nebezpečí ohrožení terorismem?

Pojistka proti terorismu neexistuje. Podle mne je třeba jasně pojmenovávat zlo zlem a násilí násilím. V zájmu snížení rizika již nyní denně podstupujeme jisté nepohodlí. Nebudu váhat vzdát se svého pohodlí, pokud budu přesvědčen, že je to ve prospěch bezpečnosti.

6) Cítíte ke své vlasti nebo "lidstvu" takový závazek, že byste šli bojovat i proti nepříteli, o kterém sice skoro nic nevíte či neznáte jeho provinění, ale protože jej takto nadefinuje třeba vláda či jiná politická autorita?

Přesto, že se otázka tváří nezávisle, zpochybňuje základní demokratické principy. Nechodí se bojovat proti někomu, ale za něco - například za snížení rizika atentátů, které zabíjejí tisíce nevinných civilistů. Vláda není politická autorita, vláda je demokratická instituce, vzešlá z řádných svobodných voleb, zastupuje občany země a jejich jménem přijímá rozhodnutí. Zpochybňování těchto principů je pro mne nepřijatelné.

7) Zajímá vás, k jakému výsledku dojde Policie ČR při prošetřování hospodaření Městské hudby Fr. Kmocha či údajné zpronevěry v městském Kině 99? Měl by být občan více seznámen s okolnostmi vyšetřování takovýchto závažných případů (jde o hospodaření s veřejnými prostředky) než jen prostým konstatováním, že případ se vyšetřuje a tudíž nebudou poskytovány žádné informace?

Již mnohokrát jsme kritizovali nedostatky radnice a paní starostky v komunikaci s veřejností. Radnice není rodinný podnik. Není úkolem policie, ale starostky, aby všem občanům bez zastírání úplně a srozumitelně vysvětlila vše, co souvisí s veřejnými prostředky a se záležitostmi obce. Všichni jistě pochopí, že úplné informace mohou dostat po skončení vyšetřování, a ne v jeho průběhu.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003