Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na dotazy Kolínského Presu

MUDr. Milan Cabrnoch, 13. dubna 2001

rozhovor

1) Co soudíte o tom, že město Kolín dosud nezjednalo nápravu okolo ostrahy neveřejných objektů (podnikatelských subjektů) a porušuje tak hospodářskou soutěž (naposled viz titulní článek z 20.3. 01) na úkor soukromých firem?

Není to poprvé, co vedení města kritizuji – a jistě ani naposledy. Pokud máte pravdu, jde o neomluvitelnou chybu. Vzhledem k tomu, že jsem o celé věci poměrně málo informován, zeptám se na problém paní starostky na příštím jednání zastupitelstva.

2) Jak se podle vás osvědčily nové dopravní předpisy, zejména celodenní svícení v zimním období či zdůrazněná přednost chodců na přechodech? Máte dobrý či špatný osobní zážitek s jejich uplatňováním?

Jezdím hodně a často a s novými předpisy mám mnoho zkušeností. Podle mne se osvědčily. Sám jezdím s rozsvícenými světly stále a to již několik let. Svítící auto sám lépe vidím a proto se cítím bezpečněji. Vždy jsem se snažil chodce na přechodech pouštět a dělám to i dnes. Několikrát se mi už stalo, že jsem zastavil, abych chodce pustil, a ve vedlejším pruhu jej málem srazil jiný, bezohlednější řidič. Obecně bych uvítal, kdybychom se chovali slušně a ohleduplně sami od sebe a nečekali, až nám to nařídí zákon.

3) Myslíte, že v takovém městě, jakým je třeba Kolín, je nutná polarizace politických stran, jako tomu je třeba v horní a dolní komoře parlamentu? Chce být kolínská ODS skutečnou opozicí vůči vedení města, tak jak by se na ni slušelo? Pokud ano, jakými činy to za uplynulé tři roky prokázala?

Nejde o polarizaci politických stran, ale o různost názorů na svět a život. Různé názory potom představují různé strany (výjimkou je naše čtyřkoalice, kde jedna rádobystrana představuje mnoho rozdílných názorů). Politická strana je seskupení občanů se společným názorem a vzniká za účelem prosazení tohoto názoru. Jedni prosazují odpovědnost každého sama za sebe a pomoc pouze těm, kteří ji skutečně potřebují, druzí chtějí, aby za nás stát rozhodoval pokud možno co nejvíce a převzal za nás odpovědnost. V tom se lišíme a proto nemůžeme být nepolární.
ODS (10 zastupitelů z 36) nechtěla být opozicí, chtěla se spolu s Kolíňáky (nyní „Nezávislými“) podílet na řízení města. Kolíňáci dali přednost komunistům. Kolíňáci s komunisty (11+5) tvoří za asistence ostatních drobných stran (2+2+1) tak silnou většinu, že je pravicový názor v zastupitelstvu prakticky nemožné prosadit.

4) I tak seriózní média jako BBC citují vulgární výrazy, i když výjimečně. Myslíte, že by měly sdělovací prostředky tyto výrazy upravovat na spisovné?

Vulgární výrazy nemám rád a proto mi nevadí, pokud je někdo nepoužívá. Umím si představit, že v některých uměleckých dílech je vulgarismů třeba, ale rád to nemám. Sprosťárny (český výraz pro vulgarismy) by mi jistě nescházely.

5) Regionální muzeum bude nejspíš vystěhováno z Kremličkova domu v Brandlově ulici. Kam by se podle vás mohlo přesunout?

Pro Muzeum je jistě potřeba nalézt vhodné reprezentativní místo. Možná Vás zklamu, ale asi nebudu ten, kdo to vyřeší. Pokud bych mohl řešení pomoci, rád pomohu, ale na nalezení řešení jsou tu odborníci.

6) Myslíte si, že současně užívaný systém přidělování bytů v majetku města přes pořadník, u něhož není jasné, jakým přesně způsobem jsou žadatelé o byt do pořadníku jmenováni, umožňuje korupci? Co si myslíte o tom, že dodnes radní nechali ladem ležet novou koncepci pronájmu městských bytů, která pořadník upozaďuje a navrch získává forma dražby?

Vše, co není úplně jasné a transparentní, vyvolává korupční prostředí. O korupci se hodně mluví. Sám v městském bytě nebydlím ani o něj nežádám, a proto nemám žádné osobní zkušenosti. Řešením je podle mne deregulace nájemného, která by zvláště v Kolíně vedla rychle k dostatku bytů. Jsem přesvědčen, že by nájemné nestouplo nad přijatelnou mez. Do té doby nese odpovědnost rada a starostka.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003