Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi na dotazy Kolínského Presu

MUDr. Milan Cabrnoch, 22. února 2001

rozhovor

1) Bylo podle vás správné darovat 2 miliony Kč na hřiště s umělým povrchem, které bude užívat soukromá firma, a škrtnout investice např. do výměny přes 60 let starých oken v městském divadle nebo do instalace větracího zařízení v městském kině? Má se město přednostně starat o svůj majetek nebo investovat do jiného zařízení, které případně může obohatit život jeho obyvatel, i když na komerční bázi? Proč ano nebo ne?

Otázka je tak návodná, že se musím ptát, proč autor této otázky nevystoupil na jednání městského zastupitelstva a nevyslovil svůj názor otevřeně, namísto pláče nad tím, jak málo může kdo z nás ovlivňovat věci veřejné. Ve městě je jistě potřeba mnoho věcí a hledat priority je především úkolem profesionálních pracovníků radnice a starostky. Investice do hřiště může být sporná, ale stejně tak se můžeme ptát – je lépe, aby mládež sportovala na kvalitním hřišti nebo seděla v kvalitně větraném kině? Moc bych si přál, aby hřiště pořízené za městské peníze sloužilo co nejvíce občanům, a ne pouze vyvoleným profesionálům - pojďme to společně sledovat.

2) Jak Vás uspokojilo vyřešení sporu ohledně financování Měst. hudby F. Kmocha, kdy vedení městského úřadu zrušilo léta platné konto, k němuž měl přístup jen podřízený vedoucího odboru kultury Miloš Glos, posléze Zdeněk Štefanec po potrestání za vystoupení v ČT 1 opustil měst. úřad, aby Glos bez jakékoliv újmy působil na radnici dál, ačkoliv to byl on a nezájem vedení úřadu, kdo udělali ostudu Kmochákům? Zajímá Vás, jestli přes konto "tekly" peníze od sponzorů a kolik jich případně bylo?

O celém případu toho mnoho nevím. Obecně mně velmi neuspokojuje uzavřenost a neprůhlednost rozhodování na radnici. Přál bych si, aby se naši nezávislí stali poněkud více závislými na občanech města a lépe s nimi komunikovali. Pokládám za nezbytné, aby byly všechny informace zveřejněny, především ze strany zodpovědných na radnici.

3) Měl by městský úřad neprodleně začít financovat odstraňování sprejařských nápisů z kolínských ulic? Proč ano nebo ne?

Žiji v Kolíně od roku 1987 a abych pravdu řekl, mnoha nápisů jsem si nevšiml. Rozhodně mi nevadí, i když se mi v žádném případě nelíbí. Toho,co by bylo potřeba zkrášlit či odstranit je mnoho. Navrhuji hledat to, co je skutečně nezbytné. Současně by nebylo špatné, pokud by se odpovědní zamysleli nad tím, zda v Kolíně není prostor pro sprejaře, kde by nikomu neškodili.

4) Zajímá Vás co Krajský výbor Středočeského kraje dělá? Pokud ano, jak se o jeho práci dozvídáte? Jakou formou by Krajský úřad měl o ní informovat?

Pro pořádek – příslušná instituce se jmenuje Krajský úřad. Samozřejmě, že mne práce kraje zajímá, a moc. O práci Krajského úřadu se zatím dozvídám především z osobních kontaktů se zastupiteli a z veřejných sdělovacích prostředků. Osobně upřednostňuji Internet a věřím, že brzy najdeme stránku Středočeského kraje na síti. Potřeba dobré komunikace s veřejnými sdělovacími prostředky samozřejmě trvá.

5) Dokázali byste žít 42 dnů bez jídla? Máte nějakou metodu, jak byste na to šli?

Poctivě přiznávám, že si to nedovedu představit. Nemám žádnou metodu a dobrovolně bych do toho nikdy nešel. Pevně doufám, že mne podobná situace v životě nepotká. Jen tak na okraj – koho z čtenářů Kolínského Presu a jak tato otázka obohacuje??

6) Myslíte, že je svatba přežitek nebo nezbytný akt pro společný život dvou lidí? K čemu je podle Vás svatba dobrá? Proč ano nebo ne?

Ani ani. Svatba rozhodně není přežitek, je přirozeným aktem spojujícím muže a ženu a zakládající rodinu jako základní jednotku společnosti. Při svatbě se především společensky stvrzuje rozhodnutí dvou lidí jít po cestě života dále spolu a ne jen vedle sebe. Bez významu není ani setkání se starými i novými příbuznými. Současně je mi jasné, že svatba není nezbytná a že se dá společně žít i bez svatby. Jako ve všem vítám vždy možnost volby – ať si každý vybere, co mu více vyhovuje.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003