Informační stránky poslance MUDr. Milana Cabrnocha
| Novinky | Mapa stránek |
ROZHOVOR

Odpovědi do ankety MF DNES

MUDr. Milan Cabrnoch, 1. ledna 2001

rozhovor

1) Co konkrétního se vám podařilo prosadit ve prospěch středních Čech v uplynulém roce? S čím naopak nemůžete vůbec pohnout a proč?

Podle mého přesvědčení není úlohou poslanců Poslanecké sněmovny prosazovat něco ve prospěch jednoho kraje proti zájmům jiných krajů a tím i jiných občanů. Tedy alespoň pokud se týká práce ve sněmovně, tam by měly jít zájmy regionů stranou a zůstat pouze zájem společnosti.
Samozřejmě že jsem kromě práce ve sněmovně pracoval i v regionu. Za úspěch pokládám mimo jiné dobrou práci ODS ve středočeském kraji. Tato práce vyvrcholila vítězstvím v krajských volbách. Jsem rád, že jsem mohl být při tom. Za neúspěch pokládám úplné selhání pokusů o konsolidaci komunální situace v Kolíně, ve městě, kde žiji a působím.

2) Co považujete za své hlavní úkoly a cíle v roce 2001, jak chcete dosáhnout jejich naplnění?

V roce 2001 budu pracovat jako doposud především ve sněmovně a věnovat se především zdravotní a sociální politice. Rád bych prosadil několik novel v příslušných zákonech a připravil svůj návrh volebního programu ODS v uvedených oblastech.
Chci se zapojit do práce vznikajícího středočeského kraje a podílet se na rozvoji zdravotnictví a sociálních služeb v kraji. Budu sledovat investiční aktivity v nemocnicích a sociálních zařízeních v kraji tak, abych mohl i při projednávání státního rozpočtu na rok 2002 odpovědně hlasovat a předkládat návrhy.
V Kolíně chci pomoci vyřešit situaci kolem kojeneckého ústavu, kolem K centra i kolem investice v nemocnici. Stejně tak chci pomoci smysluplnému rozvoji nemocnic v Kutné Hoře a Čáslavi.

3) Co považujete za hlavní pozitiva, která v uplynulém roce pomohla dalšímu rozvoji středních Čech? Objevila se podle vás i negativa, která region zjevně poškodila?

Musím přiznat, že takhle se na věc prostě nedívám. Nezvykl jsem si vyčleňovat problémy svého kraje od problémů obecně. Myslím, že celková ekonomická situace se zlepšuje a tím se zlepšuje i situace v našem kraji. Každé město a každá obec by jistě uměla říci, co se povedlo a co ne. Já se necítím na to, abych cokoli vyzdvihl z řady.
Za pozitivní pro kraj a jeho rozvoj pokládám to, že se po krajských volbách velmi dobře dohodli na spolupráci zastupitelé za ODS a zastupitelé za Unii svobody, ODA, DEU a lidovou stranu. Kéž by nastávající spolupráce byla modelem pro pravicové řízení celé země.

4) V čem se změní vaše politická pozice v regionu po vzniku kraje? Jak si představujete spolupráci mezi vámi a krajským zastupitelstvem či radou? Co pro to konkrétně uděláte?

Neočekávám, že by se moje osobní politická situace změnila. Jistě se zásadně mění postavení Občanské demokratické strany. ODS vyhrála volby a bude se rozhodujícím dílem účastnit řízení kraje. Budou to důležité čtyři roky, už proto, že jsou to první čtyři roky tohoto kraje.
Jistě budu s krajským zastupitelstvem a jeho orgány spolupracovat dobře, nakonec nikdy jsem neměl problémy se spoluprací s kterýmkoli jiným zastupitelstvem v kraji. Znám osobně všechny zastupitele zvolené za ODS a řadu dalších zastupitelů. Osobně jsem se podílel na přípravě koaliční smlouvy a pevně věřím v dobrou práci rady i vedené kraje.
Jsem připraven s radou i zastupitelstvem spolupracovat. Očekávám, že s novým hejtmanem budeme spolupracovat na vytvoření modelu zdravotnictví v kraji.

5) Kde máte v regionu svou poslaneckou či senátorskou kancelář, kdy jste v ní k zastižení a jakým jiným způsobem se s vámi mohou obyvatelé kontaktovat?

Svou poslaneckou kancelář mám v Kolíně, v Pražské ulici 155. K zastižení bývám v kanceláři obvykle v pondělí. Pokud nejsem v kanceláři osobně, je tam k zastižení moje asistentka slečna Charvátová. Vzhledem k tomu, že ve stejném domě má kancelář také oblastní sdružení ODS Kolín, mohou se občané obrátit i na manažera ODS pana Buriana, který bývá v kanceláři každý den. Telefon do kanceláře je 0321,720108 – záznamník, fax 0321,723020.
Pracuji většinou mimo kancelář. Proto se na mne mohou občané obracet prostřednictvím mobilního telefonu mé asistentky slečny Ivety Charvátové 0602,696991. Stále více lidí má přístup k Internetu. Proto jsem již před rokem zřídil své osobní stránky na www.cabrnoch.cz, odkud mne může každý kontaktovat. Moje internetová adresa je cabrnoch@psp.cz.

6) Nehrozí, že bude krajské zastupitelstvo zavaleno žádostmi měst, aby si vzal kraj na starost některé jejich organizace? Podle jakého klíče by měl kraj vybírat?

Je to velmi pravděpodobné. Dle informací, které mám, je téměř v každém větším městě snaha postoupit kraji nějakou organizaci. Většinou jde o sociální a kulturní instituce.
Klíč si bude muset určit samo zastupitelstvo, ale pokud nebude znát množství financí o kterých bude rozhodovat, a to je současná situace, budou to mít krajští zastupitelé velmi složité.

7) Jaký je váš názor na nedávno ustanovenou funkci ombudsmana?

ODS nepodporovala vznik úřadu ombudsmana. Domnívám se, že jde o nadbytečný úřad a zbytečné vynakládání peněz daňových poplatníků. Podle mého názoru ombudsman mnoho nevyřeší. Budu jeho práci sledovat a uvidíme, zda jsem se mýlil.

8) Jaký je váš názor na změny v silničním provozu, jakými jsou absolutní přednost chodců na přechodech, telefonování za jízdy, nebo používání speciálních sedaček?

Kolem novely zákona o pravidlech silničního provozu bylo mnoho diskusí není jednoduché říci, že je špatný či dobrý. Osobně jsem přesvědčen o tom, že by každý občan měl být zodpovědný tak, aby pro své děti používal sedačky a netelefonoval za jízdy s telefonem v ruce. Z tohoto pohledu je zákon v některých bodech zbytečný.
Na druhou stranu však žiji s nohama na zemi. Ani sám nejsem bez chyby a vím, že se ne vždy chovám úplně bezchybně. Protože pokládám bezpečnost v tomto případě za velmi důležitou, jsem spíše pro zákon než proti němu. V některých bodech bych jistě upřednostnil jiné konkrétní řešení, ale jako celek je zákon pro mne přijatelný.


 

Související:

 
 

 

 

© MUDr. Milan Cabrnoch 2003